Blonde Striped Tshirt Displeased Facial Expression Emotions Studio

Asertivita je nejlepší cestou ke štěstí. Nastavte si hranice a nebojte se říct NE

Znát své hranice a umět si je uhájit. Tento klíčový předpoklad ke šťastnému životu nazýváme jediným slovem asertivita. Je to schopnost říct ne, když už se nám situace nepozdává a nenaplňuje naše představy a očekávání. Díky asertivitě můžeme zabránit ostatním, aby nás využívali ke svému prospěchu.

Sloužit druhým životní štěstí nepřinese

Stále ještě přetrvává častý názor, a to zejména u žen, že aby byl člověk oblíbený, musí se bezezbytku přizpůsobit tomu, co očekávají a požadují druzí. Tedy neodmítat žádost či pozvání, hlásit se k názorům většiny či uznávat obecně zažité hodnoty. Mnoho lidí spojuje pocit úspěšného života s plným uspokojováním tužeb své rodiny a okolí.

Takoví lidé nikdy neprotestují, jestliže na ně ostatní nakládají víc, než jsou schopni unést. Jen málokdy sami požádají o pomoc a nejsou schopni (a ani je to nenapadne) vyjednávat rozdělení úkolů, ať už doma, nebo v práci.

To je samozřejmě pohodlné pro ostatní, kteří toho mohou snadno využívat. Zejména jsou pak tito přizpůsobiví jedinci skvělými cíli pro egoisty, lenochy či různé manipulátory. Dříve či později však tento způsob života nevyhnutelně vede k výbuchu emocí, anebo hůř, k psychosomatickým onemocněním.

Zdroj obrázku: Freepik

Asertivita léčí duši a brání nedorozuměním

Každý člověk má právo vyjádřit své pocity a emoce, a to jak v rámci své rodiny, tak v pracovním kolektivu. Ve skutečnosti vzájemné vztahy dokáže velmi oživit upřímnost a schopnost hovořit o svých vlastních očekáváních a touhách, jakožto i zábranách. Pokud se na vás tedy ostatní snaží přenést své vlastní povinnosti anebo očekávají nadlimitní množství ústupků a úsluh, pak máte plné právo se ozvat a říci své jednoznačné ne.

V každodenním životě si musíme jasně nastavit pevné hranice, které nikoho nenecháme překračovat. A když říkáme nikoho, myslíme tím opravdu nikoho (samozřejmě můžete udělat výjimku, ale musíte si jí být plně vědomi). Díky tomu se ihned budeme cítit silnější a jistější a zároveň také šťastnější. Získáme tím totiž obdiv a sebeúctu, a to je k nezaplacení!

Zdroj: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/assertive/art-20044644