Množství vody v zahradě sníží dešťovka, mulčování a udržitelné zavlažování

Voda je vzácný zdroj a její zachování v našich zahradách je zásadní. Zavedením jednoduchých, ale účinných postupů, jako je shromažďování dešťové vody, použití mulčovacích technik a osvojení si správných metod zavlažování, můžeme výrazně snížit plýtvání vodou a podporovat udržitelnost.