40+ English and Culture

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

By: Shane Global

Rádi byste si doplnili Vaše vzdělání o další kurz pro pedagogické pracovníky? Nechejte se zlákat nabídkou kurzů vzdělávacího centra Seduca. Toto vzdělávací centrum organizuje vzdělávací akce pro pedagogy konkrétních vzdělávacích zařízení. Při spolupráci se Seducou si nemusíte dělat starosti z toho, zda najdete její působiště nebo zda se Vám tam bude líbit.

Vzdělávací centrum Seduca totiž přijde za Vámi do Vašeho vzdělávacího centra a tam Vás bude školit. Výuka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá formou seminářů, jejichž rozsah činí šest až osm vyučovacích hodin. Čas, kdy budou semináře probíhat, lze samozřejmě přizpůsobit Vašim potřebám. Bližší informace k tomuto vzdělávání naleznete na webových stránkách vzdělávacího centra Seduca www.seduca.cz/skolstvi.Vaše vzdělání můžete doplnit také o kurz první pomoci. Tyto kurzy jsou akreditovány ministerstvem školství a tělovýchovy a také ministerstvem práce a sociálních věcí. Kurz s názvem základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky je možné absolvovat v rámci dvaceti vyučovacích hodin. Jeho náplní je například osvojení si dovedností první pomoci při popáleninách či omrzlinách, při krvácení i amputacích. Dovíte se jak se zachovat při poskytnutí první pomoci při záchvatových a životu ohrožujících stavů i intoxikaci.

Seduca však nabízí nejen kurzy pro pedagogické pracovníky, ale také pro sociální pracovníky a ostatní zájemce. Kurz první pomoci od A do Z je vhodný také pro firemní nebo klubové vzdělávání. Po absolvování tohoto kurzu si bude již jisti tím, jak se zachovat v případě, že člověku kolem Vás jde o život.