Cute Little Girl Is Doing Homework Interior Room

Domácí úkoly jsou klíčové pro pochopení probírané látky ve škole

Jestliže sledujete informace ohledně současného školství, tak vám určitě neuniklo to, jak se mezi laickou i odbornou veřejností pohlíží na domácí úkoly. Někdo tvrdí, že jsou nepovinné, a měly by se proto zakázat, jiní poukazují na to, že jsou důležitou součástí přípravy na vyučování. Kde je tedy pravda?

Domácí úkoly vlastně povinné nejsou

Ačkoliv většina učitelů má za to, že domácí úkoly jsou povinné, tak tento názor nemá oporu ve školském zákoně. Z tohoto důvodu by domácí úkoly ani neměly být známkovány, a dokonce by neměli žáci dostávat pětku za jejich zapomenutí. Přesto je ale z určitých důvodů důležité tyto úkoly vypracovávat.

Jaké jsou přínosy domácích úkolů

Smyslem domácích úkolů je naučit žáky se učit. Tato schopnost nepřijde sama od sebe, ale je třeba ji trénovat. Úkoly ale žáky mimo jiné učí, jak si organizovat svůj volný čas, aby stihli v něm udělat všechno, co chtějí a potřebují. Kromě toho podporují smysl pro povinnost, případně díky nim získávají učitelé zpětnou vazba.

indoor-shot-happy-positive-female-child-looking-camera-with-optimistic-facial-expression-doing-homework-likes-online-lessons-during-quarantine
Zdroj obrázku: Freepik

Ve škole se učivo probere, doma naučí

Základem školní výuky je to, že během hodiny se dané nové učivo probere. Povinností žáka je pak učivo se naučit. K tomuto účelu slouží právě domácí úkoly, které donutí žáka si ke školním knížkám sednout a podívat se na to, co to vlastně ve škole brali. Když domácí úkol není zadán, hodně žáků na to hřeší a škole se doma pak už vůbec nevěnují. Tím pádem ale učivo do hlavy dostanou pomaleji a mohou mít ve vyučování problémy s jeho pochopením.

Domácí úkoly by měly být zajímavé

Určitým řešením, aby domácí úkoly žáky bavily, je udělat něčím zajímavé. Hodně učitelů si ale práci zjednodušuje tím, že zadají vypracovat zadání z pracovních sešitů, často to, co se nestihlo udělat během hodiny ve škole. To je pochopitelně chyba, která žáky spíše demotivuje, a domácí úkoly pak považuje za otravnou součást svého volného času.

Zdroj: https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/16301/urlt/10BenHomework.pdf