Picket Fences Ea31b80829 640

Jak řešit neshody se sousedem?

Jedna z věcí, které si nevyberete, jsou Vaši sousedi. S některými můžete vycházet přátelsky a nosit si nedělní moučníky na ochutnání, kvůli jiným byste se nejraději odstěhovali. Co dělat v případě, že Vám dělají ze života peklo a mnohdy i naschvály?

Jako sousedi bychom neměli ostatní obtěžovat hlukem, prachem, kouřem, zápachem, pevnými nebo tekutými odpady, světlem, stínem nebo vibracemi.

Když žijete v domě

Mezi nejčastější problémy těch, kteří žijí v rodinných domech patří stížnosti ohledně hlučných činností, například sekání trávy nebo řezání dřeva na cirkulárce, zejména pak o víkendu. Zákon však nestanovuje víkendový klid, lze se však obrátit na místní obecní úřad se žádostí o úpravu vyhlášky.

Další častou potíží je situace, kdy soused vysází stromy blízko plotu a vy se obáváte z budoucího stínění Vašeho domu. Tomu však nezabráníte a na souseda se se stížností budete muset obrátit až ve chvíli, kdy tomu tak opravdu bude. To je stejné jako s prořezáváním větví sousedova stromu, které zasahují na Váš pozemek. Teoreticky máte právo zasáhnout, neměli byste však stromu ublížit. Vždy je lepší, pokud souseda přimějete, aby větve prořezal sám. To stejné platí i pro úklid napadaného listí. Ovoce ze stromů však patří sousedovi, jenž je majitelem stromu, neměli byste jej proto otrhat Vy, přestože větve stromu zasahují na Váš pozemek. Spadané ovoce však posbírat můžete, protože se již nachází na Vašem pozemku.

Pokud Vás navíc obtěžuje zápach z pálení trávy nebo dusivého kouře, kdy nemůžete ani vyvětrat, zkuste si se sousedem promluvit. Pokud to nepomůže, stěžujte si na obecním úřadě, v krajním případě pomůže soud.

Problémy můžou způsobit i sousedova zvířata. Neustálé štěkání jeho psa nebo situace, kdy Vám jeho pes zničí záhony, je nepříjemná. Obraťte se na soud, může nařídit oplocení jeho domu a náhradu škody spojenou se zničením záhonů. Pokud soused vlastní hospodářská zvířata a z otevřených stájí Vás obtěžuje neustálý zápach, obraťte se na stavební úřad. Ten by mohl nařídit provedení nezbytných úprav na stáji, aby se zápach dále nešířil.

Méně častým, ne však ojedinělým jevem je situace, kdy se na svůj pozemek dostanete pouze průchodem přes ten sousedův. Pokud Vám brání v průchodu, je to nemilá komplikace. Nejprve je důležité zjistit, za jaké situace byl průchod přes sousedův pozemek zvolen. Můžete podat stížnost na obecním úřadu, takzvaný návrh na ochranu pokojného stavu.

Když žijete v bytě

Mezi nejčastější nedorozumění mezi sousedy v panelovém bytě nebo bytovce patří hluk. Noční klid je stanovený na dobu od 22 hodin do 6 hodin, je důležité, aby se měli nájemníci možnost kvalitně vyspat. V ostatní dobu je možné bez omezení provádět věci jako je vrtání, vysávání nebo hlasitý poslech hudby či televize. Je to nepříjemná situace, kterou vyřeší snad jen sdružení vlastníků nebo družstvo samo, a mohlo by dojít ke změně ve stanovených hodinách nočního klidu.

Pokud soused schraňuje ve svém bytě odpadky a vůbec je jeho byt znečištěný, a udržuje v nepořádku i ostatní části domu, okamžitě to nahlaste majiteli domu. Mohlo by se stát, že byste nakonec byli spoluodpovědní za škody, které soused způsobil.

To stejné platí i pro případy, kdy Vás soused v bytě nad Vámi vytopí. Měl by uhradit veškeré vzniklé škody.

Jak situaci co nejsnáze vyřešit?

Buďte ke svým sousedům tolerantní a ohleduplní. Pokud bychom totiž s každou maličkostí běhali na soud, nedělali bychom nic jiného. A přestože jsou tu soudy od toho, aby pomáhaly, mají na starosti mnohem vážnější kauzy na projednávání než nějaké žabomyší sousedské války. Vždy to nejprve zkuste společnou domluvou.

Pokud bydlíte v bytě, izolujte podlahy i stěny proti hluku. Pokud máte rádi hlasitou hudbu, co takhle si ji pustit raději do sluchátek? To stejné platí i pro situaci, kdy plánujete nějaké stavební práce v bytě. Sousedům předem včas oznamte (například oznámením na nástěnce v domě) o chystaných stavebních úpravách. Zároveň se jim omluvte za případný hluk nebo nepořádek.

Vždy vše řešte nejprve domluvou, soused si někdy ani nemusí uvědomovat, že dělá něco nesprávného, co Vás obtěžuje. V žádném případě si nedělejte naschvály a vyhněte se situacím, kdy budete při hlasité hudbě nebo puštěné televizi od souseda bouchat smetákem do stropu. Běžte si to raději vyříkat osobně nebo na problém poukažte písemným vzkazem.