Closeup Shot Person Holding Door Knob Opening Door

Kliky dveří jsou plné bakterií. Správné hygienické návyky předejdou přenosu infekcí

Dveřní klika je často přehlíženým, ale významným zdrojem šíření infekcí, zvláště v veřejných toaletách. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí dotýká stejné kliky denně, může se stát hnízdem mikroorganismů. Zvýšení hygieny v těchto oblastech je proto kriticky důležité pro snížení rizika nákazy. Tento článek popisuje, jak mohou jednotlivci a správcové zařízení minimalizovat kontaminaci dveřních kliček a podporovat zdravější prostředí.

Význam prevence

Infekce se mohou šířit dotykem kontaminovaných povrchů, a proto je důležité, aby se preventivní opatření zaměřila na snížení kontaktní přenosové rizika. Dveřní klika v toaletě je jedním z nejčastějších míst, kde se bakterie a viry mohou přenášet.

Strategie pro snížení rizika nákazy

Automatizace dveří

Instalace automatických dveří může eliminovat potřebu dotýkat se kliček ručně a výrazně snižuje možnost přenosu patogenů.

Použití nožních ovladačů

Nožní ovladače umožňují otevření dveří bez použití rukou, což je efektivní a hygienická alternativa k tradičním klikám.

Front Door Open
Zdroj obrázku: Freepik

Antimikrobiální kličky

Antimikrobiální povrchy na kličkách mohou snížit množství mikroorganismů, které se na nich usazují, a tím omezit riziko kontaminace.

Jednorázové ručníky nebo ochranné obaly

Poskytnutí jednorázových ručníků nebo ochranných obalů na dveřní kličky může být efektivním řešením, které umožňuje uživatelům toalety otevřít dveře bez přímého kontaktu s kontaminovaným povrchem.

Pravidelné čištění a dezinfekce

Zvýšení frekvence čištění a dezinfekce dveřních kliček je zásadní, zejména v obdobích, kdy je riziko infekcí vysoké, jako je chřipková sezóna nebo výskyt epidemie.

Edukace a značení

Informování veřejnosti o správných hygienických postupech a umístění vzdělávacích materiálů a značek může zvýšit povědomí o důležitosti hygieny rukou.

Osobní hygiena

Podporování dobré osobní hygieny, jako je časté a důkladné mytí rukou a používání dezinfekčních prostředků na ruce, je zásadní pro snížení šíření patogenů.

Zajištění bezpečnosti a hygieny ve veřejných toaletách je komplexní úkol, který vyžaduje spolupráci správců zařízení a veřejnosti. Přijetím opatření, jako je zavedení bezdotykových technologií, použití antimikrobiálních povrchů, pravidelná dezinfekce, a zvýšená edukace o hygieně, můžeme významně snížit riziko šíření infekcí přes dveřní kličky. Každý krok, byť se zdá být malý, může hrát roli ve zlepšení veřejného zdraví a prevenci nákaz.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670122002791