Kovový odpad nemusí končit na skládkách

iron-1504139_640Železo a barevné kovy jako měď, zinek, hliník, olovo a další nemusí končit na skládkách. Dnešní moderní třídící a šrotovací metody umožňují získat z nich téměř 100 % materiálu. Navíc zpracování recyklovaných kovů je energeticky mnohem méně náročné než zpracování surových kovů, a tím pádem je i dopad na životní prostředí nižší.

Kovové konstrukce, plechy, okapy, kovové tyče, autovraky atd. mohou být recyklovány a dále sloužit dobré věci. Stačí kovový odpad dopravit do nejbližší sběrny druhotného odpadu, kde vám za něj dokonce zaplatí.

Ceny kovů

Ceník barevných kovů  a železa se neustále mění. Proto doporučujeme pro aktuální ceny kontaktovat konkrétní sběrnu telefonicky nebo e-mailem. Ceny železa se odvíjí od aktuálních ceníků sléváren a hutí.

Co není předmětem výkupu?

Ne vše, co vypadá jako kov, sběrny skutečně vykoupí. Do sběrny nenoste kovové obaly, které jsou znečištěné chemikáliemi nebo potravinami. Kovy musí být čisté. Sběrny také nevykupují kombinované obaly, jako jsou víčka od zavařenin, obaly od čokolád atd.

Pouze bezhotovostní platby

Vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo evidováno více než 3000 krádeží kovových předmětů, od začátku roku 2015 začalo platit nařízení, které sběrnám zakazuje vykupovat kovy v hotovosti. Vláda si tímto krokem slibuje, že bude mít nad výkupem kovů větší přehled a dojde k omezení krádeží kovových předmětů.

TSR Czech Republic s.r.o.

Výkupem barevných kovů, železa a papíru se u nás zabývá například společnost TSR Czech Republic s.r.o., která disponuje mnoha pobočkami po celé ČR. Pro aktuální ceník-železa stačí kontaktovat některou z poboček společnosti.