Portrait Sleeping Young Asian Woman

Kvalitní spánek je nejen předpokladem pevného zdraví, ale také šťastného partnerského vztahu

Spánek je po všech stránkách blahodárný, a to nejen pro naše psychické zdraví, ale i to fyzické. Bohužel v dnešní uspěchané době mnozí lidé zapomínají na to, jak důležité je dobře se vyspat, a nejen že tak otevírají dveře různým možným onemocněním, zejména zánětlivým, ale může to mít i negativní vliv na jejich psychiku, a tím i na partnerský vztah.

Americký experiment

Odborníci z amerického Ohia navrhli experiment, jehož cílem bylo právě zkoumat účinky spánku na kvalitu manželství. Zkoumaný vzorek byl poměrně reprezentativní, tvořilo ho 43 manželských párů, přičemž byli vybíráni lidé různých věkových kategorií, různé délky trvání vztahu a také různých profesí. Pro experty bylo pouze důležité vybrat takové účastníky, jejichž zdravotní stav by neohrožoval průkaznost výsledků studie.

Zdroj obrázku: Pixabay

Průběh experimentu a zajímavé poznatky

Tento vědecký experiment spočíval v první fázi ve dvou rozhovorech zkoumaných párů s vědci, kteří zaznamenávali, jak dlouho lidé spali po dobu dvou předcházejících nocí. Aby bylo zřejmé, jak se kvalita spánku projevuje na různých pochodech v těle, byla zkoumaným odebírána krev a byly prováděny potřebné testy.

Kromě údajů o době spánku zjišťovali vědci při pohovorech s účastníky, jaké problémy dvojice aktuálně řeší a které individuálně pociťují jako nejpalčivější. Další důležitou součástí byl přibližně dvacetiminutový rozhovor obou partnerů, který měl vést k nastínění řešení jejich problému. K dalším testům byly účastníkům po 60 minutách od konce rozhovoru opět odebrány vzorky krve a podrobeny testům.

Bylo zjištěno, že lidé s nedostatečným spánkem nedovedou příliš racionálně řešit problémy a mají větší skony k vyvolání konfliktu. Pokud jde o míru spánku, pro tento nepříznivý vývoj stačilo méně než sedm hodin. S každou hodinu, o kterou spali méně, se zvyšovala jejich reaktivita na stresové podněty. Tyto skutečnosti se týkaly přibližně poloviny zkoumaných párů.

Naděje po páry

Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se oba partneři mohli vždy dosyta vyspat, což však v reálu není vždy možné. Naštěstí studie ukazuje, že k lepší vzájemné komunikaci a snadnějšímu řešení problémů přispívá i kvalitní spánek alespoň jednoho z dvojice.

Zdroj: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/five_ways_sleep_is_good_for_your_relationships