Láska ve vztahu není automatická. Schopnost milovat se v člověku utváří po celý život

Jen máloco hraje v psychickém vývoji člověka od jeho narození takovou úlohu jako láska. Jedná se přitom o mnohem širší pojem, než jen láska partnerská, protože s trochou životního štětí nás láska provází od prvních okamžiků na světě až po náš odchod. Někteří lidé však mají problém cítit partnerskou lásku k jinému člověku, což může být dáno různými faktory, například předchozími zkušenostmi, okolnostmi v rodině a podobně.

Kritéria hledání partnera

Zatímco v naší novodobé historii jsme v našich podmínkách zvyklí hledat si svůj protějšek sami, existují ještě stále kultury, národy a společenství, kde je běžné, že výběr je plně v rukou jiných osob, zejména rodičů.

Jednou z takových zemí, kde jsou domluvené svazky naprosto běžné, je Indie, kde kromě rodičů a dalších rodinných příslušníků hraje nezastupitelnou roli také kněz, který potenciálním novomanželům vypracuje jejich osobní horoskopy, na jejichž základě se zkoumá, jestli bude jejich sňatek šťastný a požehnaný. S láskou se zde jako vstupním kapitálem příliš nepočítá a má se za to, že pokud k sobě lidé patří, láska a respekt se mezi nimi postupně vyvinou.

Zdroj obrázku: Freepik

Ať už však člověk vyrůstá v Indii, nebo v České republice, je dobré vzít v úvahu také rodinu potenciálního partnera a vztahy, které v ní panují. Nejdůležitější je, aby byli lidé odmala zvyklí respektovat druhé a také aby uměli vytvořit a vážit si zázemí. Pokud se vám váš vyhlédnutý protějšek jeví jako chladnější, můžete například zjistit, že je to dáno i tím, že rodinné prostředí nebylo plné rodičovského citu. To však nijak neznamená, že by daný člověk nebyl citů schopen, jen může mít problém s jejich projevováním a také pojmenováním.

Epigenetika napoví

Některé odpovědi na otázku, proč je láska pro některé lidi tak přirozená a pro jiné cizí, přináší také epigenetika, která zkoumá přenos dědičné informace. Ukazuje se totiž, že schopnost cítit lásku je do určitě míry determinována DNA a tím, jaký máme imunitní systém, jak tělo vylučuje hormony a jak funguje naše vědomí. To vše je samozřejmě velice individuální.

Zdroj: https://inews.co.uk/inews-lifestyle/wellbeing/10-common-problems-people-relationships-solve-125001