Kids Playing Together Kindergarten

Mateřská škola pomáhá zvyšovat emoční odolnost dítěte

Rané dětství je klíčovým obdobím pro vývoj emoční rezistence a schopnosti zvládat stresové situace. Školka hraje v tomto procesu významnou roli. Jak? Pojďme se ponořit do tohoto fascinujícího tématu a zjistit, jak může školka přispět k emocionální pohodě a adaptaci dítěte.

Co je emoční rezistence?

Emoční rezistence se týká schopnosti jedince čelit stresovým situacím, upravit své chování a náladu podle okolních podmínek a rychle se vzpamatovat z negativních zážitků. V kontextu dětí to znamená naučit se, jak zvládat frustraci, zklamání nebo strach.

teacher-toddler-playing-with-maths-puzzle-game-sitting-table-kindergarten
Zdroj obrázku: Freepik

Jak školka podporuje vývoj emoční rezistence?

  1. Sociální interakce: Prvním krokem k rozvoji emoční rezistence je interakce s vrstevníky. Děti v školce se učí sdílet, čekat na svou řadu a vyrovnávat se s konflikty s ostatními dětmi. Tyto situace je učí trpělivosti, empatii a asertivitě.

  2. Stanovení hranic: Ve školce se děti setkávají s pravidly a rutinami, což může být pro některé zpočátku náročné. Avšak pravidla a struktura jim poskytují pocit bezpečí a učí je adaptabilitě.

  3. Sebeuvědomění a seberegulace: Aktivity, jako jsou kreativní hry nebo čas na relaxaci, pomáhají dětem rozpoznávat a vyjadřovat své pocity. Učí se tak, jak zvládat své emoce a jak reagovat na emoce ostatních.

  4. Výzvy a řešení problémů: Školka nabízí dětem mnoho příležitostí k řešení problémů, ať už jde o skládání puzzle, stavění věží z kostek nebo komunikaci s vrstevníky. Tyto výzvy posilují jejich sebevědomí a odolnost.

  5. Podpora dospělých: Kvalifikovaní pedagogové v šolkách rozpoznávají emoce dětí a nabízí jim podporu, když si procházejí těžkými chvílemi. Učí je tak, jak pochopit a zvládat své pocity.

Školka hraje klíčovou roli v rozvoji emoční rezistence u dětí. Pomáhá jim rozvíjet sociální dovednosti, adaptabilitu a schopnost zvládat stresové situace. Ačkoliv je proces zvládání emoci a adaptace dlouhodobý a pokračuje celý život, základy položené v raném dětství jsou zásadní pro budoucí emocionální pohodu jedince.

Zdroj: https://www.guardian.edu.au/blog/child-education/emotional-resilience-early-years/