serious-bossy-woman-holding-white-mask-her-hand-changing-personality-hiding-mask-bosom

Mýtomani lžou za každé situace a ztrácí přehled o realitě

Lhář, nebo mýtoman? Zatímco někteří lidé lžou, takzvaný mýtoman už zcela ztratil kontakt s realitou. Při setkání je proto třeba dbát obezřetnosti a rychle jej odhalit, jedná se totiž o nebezpečného manipulátora, v některých případech o psychopata. Jaká je podstata mýtomanie neboli bájné lhavosti? Pro příště už mýtomana lehce odhalíte, základem jeho života je totiž notorické lhaní.

Pseudologia phantastica

Pro tento typ psychické poruchy se používá několik názvů, zejména je řeč o mýtomanii nebo o bájné lhavosti. Pseudologia phantastica, pseudologie, dysmnézie či chorobná lhavost jsou další pojmenování pro člověka trpícího poruchou, kdy notoricky lže, až ztrácí kontakt s realitou. Takový jedinec trpí postižením osobnosti, kdy se jeho vyprávění nezakládá zhola na pravdě ve většině sfér jeho života. Jeho cílem je přesvědčit ostatní, že je lepší než ve skutečnosti. Mýtomanii popsal už v roce 1891 Anton Delbrück.

Zdroj obrázku: Freepik

Až procento populace

Podle odborníků může trpět mýtomanií nebo také Delbrückovým syndromem až jedno procento populace a projevuje se už v dospívání. A jak se mýtomani odlišují od lhářů? Mýtomani lžou bez zjevného důvodu a pořád, navíc jejich příběhy jsou přesvědčivé a oni je berou tak vážně, že už sami nerozeznají skutečnost a pravdu od lži. Mýtomanie je těžko rozpoznatelná, někdy bývá zaměňována za jiné poruchy nebo schizofrenii. Často se léčí jako jiná porucha osobnosti. A jak se chová mýtoman?

Rysy mýtomanie

Člověk trpící chorobnou lhavostí žije svými falešnými příběhy, neustále si přikrášluje děje, ke kterým došlo, a samozřejmě je vždy vůdčí nebo ústřední osobností. Ve vztahu ke své osobě hovoří v superlativech a své postavení nebo roli zveličuje, naopak ostatní podceňuje nebo shazuje. Lže za všech okolností a bez jakéhokoli důvodu a nedokáže rozlišit pravdu od lži. Mýtomanie vychází z narušeného psychosociálního vývoje a nelze ji léčit farmakologicky, pouze pomocí psychoterapie. Bájná lhavost se vyskytuje též u psychopatů, narcistů nebo schizofreniků. 

Zdroj: https://en.wikiversity.org/wiki/Mythomania:_A_Mental_Disorder_or_a_Symptom%3F, https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-excess/201310/fiddler-the-truth, https://www.webmd.com/mental-health/what-to-know-pathological-liars, https://dictionary.apa.org/mythomania, https://www.wikidoc.org/index.php/Mythomania