Depressed Frustrated Woman Working With Computer Laptop Desperate Work Isolated White Wall Depression

Největší chyby, které snižují bezpečnost na internetu a otevírají cestu virům

V éře internetu se stává ochrana našich digitálních zařízení před viry a malwarem stále důležitější. I přes množství dostupných bezpečnostních nástrojů se uživatelé internetu stále dopouštějí chyb, které mohou vést k narušení jejich digitální bezpečnosti. Zde jsou nejčastější chyby, kterým by se měl každý uživatel vyhnout, aby si zajistil bezpečný online prožitek.

1. Používání slabých nebo opakovaných hesel

Mnoho uživatelů stále používá slabá nebo snadno uhodnutelná hesla, jako je „123456“ nebo „password“. Používání stejných hesel pro více účtů rovněž výrazně zvyšuje riziko kompromitace v případě, že jeden z účtů je prolomen.

Jak se vyhnout:

 • Používejte silná, unikátní hesla pro každý účet.
 • Využívejte správce hesel, který může generovat a uchovávat složitá hesla.
 • Zvažte použití dvoufaktorové autentizace pro dodatečnou ochranu.

2. Klikání na podezřelé odkazy

Bezmyšlenkovité klikání na odkazy v e-mailech, zprávách nebo na sociálních sítích je jedním z nejrychlejších způsobů, jak nakazit vaše zařízení malwarem.

Jak se vyhnout:

 • Nikdy neklikněte na odkazy nebo přílohy v e-mailu, pokud nejste 100% jisti jejich původem a bezpečností.
 • Přejeďte myší nad odkazy, abyste zobrazili jejich skutečnou URL adresu, než na ně kliknete.

3. Nedostatečné aktualizace softwaru

Ignorování výzvy k aktualizacím systému nebo aplikací může znamenat, že si necháváte otevřené dveře pro známé bezpečnostní hrozby, na které již výrobci vydali opravy.

Jak se vyhnout:

 • Pravidelně aktualizujte všechny softwary a operační systémy, jakmile jsou dostupné aktualizace.
 • Nastavte si automatické aktualizace, kde je to možné.
stylish-businesswoman-with-laptop-cosy-coffee-shop
Zdroj obrázku: Freepik

4. Ignorování bezpečnostního softwaru

Mnoho uživatelů nemá nainstalovaný žádný antivirový software nebo si myslí, že jejich základní ochrana je dostatečná. Tato chyba může vést k nechráněnosti před sofistikovanějším malwarem.

Jak se vyhnout:

 • Instalujte důvěryhodný antivirový program a udržujte ho aktualizovaný.
 • Používejte doplňkové bezpečnostní nástroje jako firewally nebo anti-spyware programy.

5. Používání veřejného Wi-Fi bez zabezpečení

Připojení k nezabezpečeným veřejným Wi-Fi sítím může umožnit útočníkům snadno zachytit vaše osobní informace.

Jak se vyhnout:

 • Používejte VPN (virtuální privátní síť), když se připojujete k veřejným Wi-Fi sítím.
 • Vyhněte se provádění citlivých operací, jako je online bankovnictví, na veřejném Wi-Fi.

6. Nedostatečná opatrnost v sociálních médiích

Sdílení příliš mnoho osobních informací na sociálních sítích může napomoci útočníkům v provádění sociálního inženýrství a phishingových útoků.

Jak se vyhnout:

 • Sdílejte osobní informace opatrně a zvažte nastavení soukromí na vašich účtech sociálních médií.
 • Buďte ostražití vůči zprávám od neznámých osob a podezřelým žádostem o informace.

Uživatelské chyby hrají významnou roli v bezpečnostních incidentech na internetu. Povědomí o těchto chybách a proaktivní přístup k bezpečnostní hygieně může výrazně snížit riziko napadení vašeho zařízení malwarem. Vždy si pamatujte, že v oblasti kybernetické bezpečnosti je neustálá ostražitost a vzdělávání klíčem k ochraně vašeho online světa.

Zdroj: https://www.enigmasoftware.com/top-5-common-mistakes-lead-to-malware-on-computer/