Smiling Creative Businesswoman Going Through Paperwork Talking Her Female Colleague Office

Osvojte si techniku asertivity a zlepšete své vyjednávací schopnosti

Asertivita je klíčovou dovedností, která může být užitečná v mnoha situacích, včetně situací, kdy je třeba vyjednávat o ceně nebo požádat o slevu. Mnoho lidí se cítí nepříjemně nebo dokonce stydí, když mají požádat o slevu, obávají se odmítnutí nebo nesouhlasu. Přestože je to běžný pocit, s několika technikami asertivity můžete tyto rozpaky překonat a zlepšit své vyjednávací schopnosti. Zde je několik technik, které vám pomohou stát se asertivnějšími při žádosti o slevy.

1. Příprava a výzkum

Předtím, než začnete vyjednávat o ceně, informujte se. Zjistěte standardní cenu produktu nebo služby a zda jsou k dispozici jakékoliv srovnatelné nabídky od konkurence. Tato příprava vás posílí, protože budete mít pevné důvody pro svou žádost o slevu.

2. Jasně vyjádřete svou žádost

Buďte přímí a konkrétní ve své žádosti. Místo používání obecných a nejasných frází jako „nemohli byste mi dát nějakou slevu?“ použijte jasné formulace jako „Viděl jsem, že tento produkt je nabízen za nižší cenu u jiného prodejce. Můžete mi poskytnout stejnou cenu?“

3. Udržujte pozitivní a otevřenou komunikaci

I když požadujete slevu, udržujte pozitivní a přátelský tón. Asertivita neznamená být agresivní nebo vyhrožující. Jde o to, být upřímný a otevřený ve vaší komunikaci.

4. Zůstaňte klidní a ovládaní

Pokud obchodník vaši žádost odmítne, neztrácejte klid. Můžete se zeptat na důvod odmítnutí a zda existují jiné možnosti, které by mohly vést k slevě.

Female Office Worker Break With Colleagues Talking Having Conversation Work Business People Spending Time Together Inside Smiling Corporate Business Woman With Team Indoors
Zdroj obrázku: Freepik

5. Využijte tichou asertivitu

Někdy je účinné jednoduše položit otázku a poté mlčet a počkat na odpověď. To dává druhé osobě prostor na zvážení vaší žádosti a vyhnete se tlaku nebo nucení.

6. Použití ‚já‘ vyjádření

Místo toho, abyste situaci zobecňovali nebo mluvili o „lidech“, kteří požadují slevy, udržujte konverzaci osobní. Použijte věty jako „Cítím, že bych ocenil nějakou formu slevy, vzhledem k množství, které hodlám koupit.“

7. Buďte připraveni odejít

Asertivní osoba ví, kdy ustoupit. Pokud nedosáhnete na požadovanou slevu, buďte připraveni poděkovat za jejich čas a odejít. Toto rozhodnutí může být také vyjednávací taktikou.

8. Věřte ve svou hodnotu

Máte právo požádat o slevu, a neměli byste se cítit vinni za pokus o získání lepší ceny. Věření ve svou hodnotu jako zákazníka vám dodá sebevědomí potřebné k asertivnímu jednání.

9. Zachovejte dobrou vůli pro budoucí obchody

I když vám nyní nemůže být poskytnuta sleva, zachování dobrého vztahu s prodejcem může otevřít dveře k lepším nabídkám v budoucnosti.

10. Nebojte se vyjednávat

Vyjednávání je přirozenou součástí mnoha transakcí a s trochou praxe se můžete stát zručnějším a sebevědomějším v této dovednosti.

Asertivita je užitečná dovednost, která vám může pomoci získat slevy při nákupech. S trochou praxe a přípravy můžete překonat rozpaky spojené s vyjednáváním a naučit se získávat slevy s důvěrou a respektem.

Zdroj: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/assertive/art-20044644