Young Women Walking Shopping Center

Peníze nemění charakter člověka, pouze ho posilují. Přední psycholog hovoří o skutečné hodnotě bohatství

Proč má bohatství na každého z nás jiný vliv? Někdo se stane nadšeným filantropem, jiný začne pohrdat chudými a další začne své peníze nezdravě hromadit. Na tyto otázky se pokusil odpovědět sociální psycholog doktor Wiesław Baryła. Ten říká, že touha po bohatství je stará téměř jako lidstvo samo – existovala dokonce i předtím, než byly vynalezeny peníze na základě touhy získat společenskou prestiž.

Peníze pomáhají uspokojovat potřeby

Peníze jsou univerzálním prostředkem ke zvýšení společenského postavení. Každý z nás přitom podléhá společenským tlakům a různým omezením v přístupu ke zboží. Peníze mohou být prostředkem ke štěstí, protože kromě základních fyziologických potřeb mohou pomoci uspokojovat i psychologické potřeby, jako prestiž, úspěch a kontrolu nad vlastním životem.

Když se cítíme ochuzení, soustředíme se na to, abychom se s tím vypořádali. Opravdová chudoba ale může mít daleko horší vliv na charakter člověka než bohatství. Existují psychologické výzkumy, které potvrzují, že například hlad z člověka dělá bezduchou bytost, která ztrácí zásady morálky a slušnosti a jejíž mysl je upnutá pouze na potravu.

Zdroj obrázku: Freepik

Peníze nemění charakter, ale zesilují ho

Peníze korumpují pouze ty osoby, které jsou z různých důvodů nečestní samy o sobě. Budou dělat to, co doposud, jen ve větším měřítku. Díky penězům si totiž mohou najmout dobré právníky a ochranku. Pokud úspěšní lidé žijí bok po boku s chudými, probudí se v nich psychologický obranný mechanismus, který je přesvědčuje o tom, že tak, jako oni se zasloužili o svůj úspěch, mají chudí lidé podíl na svém neúspěchu.

Zdravě smýšlející člověk by měl být k penězům skeptický a vědět, že směnné kurzy kolísají, mít povědomí o inflaci a určitou znalost reality. Také je důležité si uvědomit, že peníze nemají hodnotu samy o sobě, je to jen nástroj k dosažení věcí. Posledním důležitým faktem je ten, že skutečnou hodnotu něčí práce nelze vyjádřit penězi. Je třeba rozlišovat mezi tržní hodnotou, která se řídí nabídkou a poptávkou, a skutečnou hodnotou.

Zdroj: https://styl.interia.pl/uczucia/news-zadza-pieniadza,nId,1724601