Pobytové sanatorium. Naše pomoc je naděje pro váš lepší život.

IMG_1407V Branickém sanatoriu Moniky Plocové pomáháme překonávat závislosti, poruchy prožívání i další životní krize. Jsme 1. soukromým sanatoriem v České republice. A jsme také místem, kde lidé zanechávají své bolesti a získávají energii do dalšího života. Pomůžeme vám znovu najít jeho smysl. V našich terapeutických programech pro překonání závislosti najdeme pravou příčinu problémů.

Úspěšnost našich léčebných programů je značně vyšší než ve zdravotnických zařízeních. Dosahuje 80 %. Našimi terapeuty jsou totiž lidé, kteří si kdysi sami prošli těžkým životním obdobím a závislostmi na alkoholu nebo jinými potížemi. Právě proto vám dokážou pomoci.

Odhodlejte se udělat první krok na cestě novým životem

Kontaktujte mě

sanatorium

„V roce 2011 jsem založila první soukromé pobytové zařízení v ČR pro překonání závislosti – Dům Moniky Plocové. S rozšířením jeho činnosti a díky jeho pevnému základu se mi podařilo dům rozvinout. Tak vzniklo Branické sanatorium Moniky Plocové. Jedná se o soukromé zařízení, kdy si klient veškeré terapie hradí z vlastních finančních prostředků. Vždy respektuji vaše přání, včetně často požadované anonymity.“

terapeutka Monika Plocová

Léčebné programy pobytového sanatoria

Následná péče, ambulantní program

IMG_1384

V čem je Branické sanatorium výjimečné? Přečtěte si náš jednotný týmový postoj a záměr

Závislost nemusí být nemoc. Závislost je výzva. Závislost nebo nadužívání návykových látek nám zrcadlí, že náš život není v pořádku a je třeba ho změnit. Víme, o čem to je. Našim klientům pomáháme vystoupit z bludného kruhu závislosti a nadužívání návykových látek. Probouzíme v nich nový smysl života. Pomocí psychosomatického přístupu nacházíme příčiny úniku k návykovým látkám, odstraňujeme je a otvíráme novou kvalitu života, kde návykové látky (chování) už nemají své místo. Tato kvalita je umocněna o prožitou zkušenost a vede k trvalé změně.

Anonymita v ozdravném prostředí v souladu s lidskostí, úctou a respektem člověka k člověku, jsou naše základní hybné síly vedle odborných poznatků adiktologie, ze kterých čerpáme.

Nejlepšími terapeuty jsou ti, kteří do své terapeutické role dozráli životem. Překonali svou závislost se všemi bolestmi pod ní, doplnili si odborné vzdělání, změnili přístup k životu a pochopili krásu střízlivosti. A to jsme my!

Poselství od Pavla, klienta našeho Sanatoria

Klient našeho sanatoria Pavel, který léčbu absolvoval v roce 2015, shrnul své osobní dojmy z přístupu. Podstoupil totiž také státní léčbu, a tak s ním porovnává soukromé zařízení. Můžete tak sami porovnat, na jakých hodnotách si zakládáme.

Léčba v soukromém zařízení Sanatorium Moniky Plocové je neocenitelnou zkušeností a možností „zastavit se“ a ohlédnout se za svým dosavadním způsobem života. V případě, že chci něco změnit, odešel jsem s dojmem osobní podpory na nově nastoupené cestě. S dojmem, že důležité pro překonání závislosti není to, že „nesmíš“ nebo „nemůžeš“. Ale že už „nechceš“ pít alkohol.

klient našeho sanatoria, Pavel

Nestátní zařízení (pobyt hrazený klientem) – Sanatorium Moniky Plocové

 • skupina 5-10 lidí, prostředí je více komunikativní, relaxační a s pozitivním důsledkem na psychiku
 • léčba trvá 33 dní, lze dohodnout jiné varianty pobytu jako například stacionární léčbu
 • řád je intenzivnější s neustálou přítomností terapeutů
 • průběh je orientovaný více osobně, počínaje prací terapeutů, až po možnost klienta vyjádřit se a definovat nebo konzultovat příčiny vzniku závislosti
 • psychoterapeuti mají většinou osobní zkušenost s překonáním závislosti
 • koncepce vede klienta k rozboru individuálního vnějšího okolí a situace
 • kolektiv je připravený na další práci s klientem, pobyt je označený jako první krok k překonání závislosti
 • jsou přijímáni zejména lidé, kteří se chtějí opravdu léčit
 • lékař dochází jednou týdně, manipulace pomocí léků je minimální
 • větší osobní otevřenost ve skupině i s terapeuty – klient a terapeut jsou si pak blíže
 • důraz se klade na uvědomění si příčin a možných důsledků závislosti nejen z lékařského pohledu, ale i sociálních dopadů
 • otevřenost spolu s rozmanitostí terapeutů vede k tomu, že člověk někdy velmi osobně slyší i to, co mu není zrovna příjemné
 • možnost individuálního programu, možnost každodenního kontaktu s vnějším nejbližším okolím klienta, rodinou

 

IMG_1397Státní zařízení (hrazené pojišťovnou)

 • léčba trvala 3 měsíce, k dispozici pro konzultaci byl lékař na vyžádání pacienta
 • skupina 20-30 lidí
 • přísný řád vyžadoval dodržování režimu
 • náplň byla orientovaná všeobecně (vzhledem k rozsahu skupiny)
 • dohled prováděly službu vykonávající sestry
 • pacient je při odchodu považovaný za vyléčeného, pokud neudělá chybu
 • rozdílné spektrum klientů
 • spíše lékařské a nemocniční prostředí
 • přítomnost terapeuta není neustálá

Pomůžeme vám v řešení těchto problémů

Léčení
závislostí

Je to začarovaný kruh, v němž se člověk zmítá. Každý den si dává nové předsevzetí, že už se to nikdy nesmí stát, že už to nikdy nepřipustí. Opak je pravdou. Ten člověk je nemocný a jako každá nemoc i ta jeho se musí léčit. Léčba závislostí je naší parketou.
(M. Plocová, Na špičce ledovce)

Poradenství pro rodiny
a blízké závislých

„Víte, manžel pije už několik let. Je to strašný pocit. Člověk, kterého máte ráda, se vám vytrácí před očima.“ Na vyzvání vešla mladá dívka. Prý přišla podpořit tátu. „Tati, proč piješ? Víte, taťka je moc fajn, ale když se s mamkou hádají, tak se pak opije.“
(M. Plocová, Zlomek kazuistiky)

Poradenství pro rodinu
a mezilidské vztahy

Přišli spolu. Muž a žena okolo padesátky mlčky pak seděli vedle sebe. Po chvíli muž povídá: „Víte, zvládli jsme spolu v životě spoustu věcí, najednou si ale s manželkou nemáme co říct. Stále se hádáme. Jako by se najednou vytratil smysl všeho.“
(M. Plocová, Zlomek kazuistiky)

Poruchy
prožívání

Poruchy prožívání bývají jakýmsi nosným pilířem pro vznik psychických i somatických onemocnění. Žijeme jinak, než ve skutečnosti chceme. Je potřeba postupně opustit staré nefunkční vzorce našeho chování a nahradit je novými. Ráda vám v tomto směru pomůžu.