Sex3

Předehra vede k lepšímu sexuálnímu prožitku u obou partnerů a prohlubuje vzájemnou blízkost

Intimní styky mezi partnery se různí podle délky, praktik a preferencí. Zdravý sexuální vztah by však měl vždy pamatovat na oba partnery. Jednou z hlavních součástí pohlavního styku je pak předehra, která je obvykle zaměřena na ženy a slouží k dosažení dostatečného vzrušení, které podpoří intenzitu intimního zážitku, bývá ovšem také velmi příjemná i pro muže. Proč je ale ve vztahu důležité si na předehře dávat záležet?

Předehra jako součást intimního styku

Spokojenost se sexuálním životem záleží nejen na kvantitě, pravidelnosti, ale také na jeho kvalitě. Za nejspokojenější demografickou skupinu jsou v tomto směru již standardně považovány osoby ve věku od 30 do 49 let. Tento fakt je logický, jelikož se jedná o lidi, kteří jsou si již zcela vědomi svých potřeb a očekávání v sexuální oblasti a zároveň disponují dostatečnými zkušenostmi, díky nimž vědí, jak jich dosáhnout. Délka a intenzita předehry bývá u této demografické skupiny také nejdelší – pohybuje se mezi 15 a 20 minutami a partneři se během ní věnují různým druhům vzájemné stimulace.

Zdroj obrázku: Freepik

Důležitost adekvátní předehry

Páry, které se předehře věnují pouze zřídka nebo vůbec, se ochuzují o celé spektrum společných prožitků, které mohou být pro jejich sexuální zdraví zásadní. Zejména u žen, které nejsou schopny dosáhnout orgasmu během klasického pohlavního styku anebo jen velmi obtížně a s výraznou pomocí předchozí stimulace, je předehra v intimním styku klíčová a vede k jejich úplnému uspokojení. Pokud je často vynechávána, mohou tyto ženy ztrácet chuť k sexuálním hrátkám nebo touhu po nich. Velmi důležitým prvkem předehry jsou nejen různé metody stimulace, ale také citlivé doteky a celkové vyvolání pocitu blízkosti, jež pomáhají připravit vaginální prostředí i maximalizují ztopoření penisu tak, že se následný pohlavní styk stává dostatečně pohodlným a intenzivním.

Zdroj: https://www.healthline.com/health/healthy-sex/foreplay-sex