Při výběru autosedačky je bezpečnost pro Čechy klíčová, návody na instalaci ale nečtou

Pořízení dětské autosedačky je zodpovědný úkol. V anketě se dTest proto zajímal o to, na co si rodiče při výběru dávají pozor a jaké typy preferují. Prim hrají bezpečnost a protisměrné typy, návody na instalaci většina dotázaných nečte a upevnění autosedaček považují za intuitivní.

Česká legislativa stanovuje v rámci přepravy dítěte na první místo jeho bezpečnost. Dítě, které je lehčí než 36 kilogramů a zároveň měří méně než 150 centimetrů, musí být při jízdě usazeno v autosedačce. Věk v tomto ohledu nehraje roli. „Testy autosedaček provádíme již více než 25 let, vydali jsme řadu článků na toto téma, včetně rad, jak vybírat z nabídky produktů. Tentokrát jsme se zajímali o preference rodičů,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Do anketního šetření, které proběhlo během letních prázdnin, se zapojilo 1180 osob. Série otázek směřovala na nejvíce diskutované oblasti – jakým kritériím a typům autosedaček dávají rodiče při nákupu přednost, kde je nakupují a jak moc dbají na jejich správnou instalaci.

Bezpečnost patří jednoznačně mezi hlavní aspekty při výběru autosedačky (99,4 %), následovalo pohodlí dítěte (54,3 %) a až na třetím místě skončila s velkým odstupem cena (21,2 %). „Bylo zajímavé sledovat, že ačkoliv jen pětina osob zohledňuje při výběru cenu, u následné otázky týkající se výše investice do autosedačky uvedla více než polovina dotázaných, že mají finanční limit,“ upřesňuje výsledky průzkumu Hana Hoffmannová a dodává: „Dobrou zprávou je, že podle výsledků nezávislých testů naší organizace se najdou bezpečné sedačky i v cenově nižších kategoriích, a rodiče tak nemusejí utrácet za bezpečný a kvalitní produkt desítky tisíc korun.“

Mezi typy autosedaček jednoznačně zvítězily protisměrné, volilo by je devět z deseti Čechů. Posměrným by dala přednost pouhá čtyři procenta dotázaných a třem procentům respondentů je to jedno. „Směr instalace sedačky je řadu let předmětem debat. Česká norma stanovuje, že dítě by mělo být v autě posazeno proti směru jízdy alespoň do věku 15 měsíců. Obecně se doporučuje volit protisměrnou instalaci, dokud to sedačka umožňuje či dokud dítě takovou jízdu vydrží a vměstná se nohama. Existují protisměrné sedačky i pro čtyřleté děti. Pracovníci ADAC radí protisměrnou instalaci zhruba do dvou let věku dítěte. Konečné rozhodnutí je vždy na rodičích,“ říká Hana Hoffmannová.

Pokud jde o upevnění autosedaček, zde se respondenti rozdělili na rovné třetiny mezi možnosti využití bezpečnostního pásu vozidla, použití isofixu a bez preferencí.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

„V nedávné době se rozvířila diskuze o správné instalaci autosedaček. Zajímalo nás proto, jaké zkušenosti mají rodiče s upevňováním sedaček ve vozidlech a podle čeho se řídí. Ukázalo se, že Češi návody moc nečtou,“ říká Hana Hoffmannová. Téměř polovina respondentů odpověděla, že instalaci zvládá bez návodu, jen třetina uvedla, že návod využije. Pokud již návod dospělí potřebují, řídí se zejména příručkou, která je součástí balení (42 %), následují instrukce od prodejce (34 %) a pouhých 11 % postupuje podle návodu vyobrazeného na autosedačce, případně vyhledají instrukce na internetu (10 %).

Zdroj: TZ