Riziko onemocnění podle krevní skupiny: díky unikátnímu výzkumu mají lékaři šanci zasáhnout včas

Lidé s určitou krevní skupinou mají vyšší riziko krevních sraženin, ledvinových kamenů nebo hypertenze. Studie zveřejněná v magazínu eLife ukázala, že mezi onemocněním a určitou krevní skupinou je velká spojitost. Výzkum má vést k novým poznatkům o tom, jaká rizika na člověka čekají podle jeho krevní skupiny. Co odborníci zjistili z údajů od 5 milionů lidí?

Komu hrozí kardiovaskulární onemocnění více?

Studie z minulých let již zjistily, že lidé s krevní skupinou A nebo B mají větší riziko kardiovaskulárního onemocnění nebo krevních sraženin. Lidé s krevní skupinou 0 mají vyšší riziko krvácivých stavů. Mohou být ale také náchylnější na infekční choroby. Lékaři mají stále velmi málo informací o lidech RhD pozitivních a RhD negativních.

Pro zaplnění prázdného prostoru v údajích použili velkou skupinu lidí. Zjistili, že mezi krevními skupinami AB0 a skupinami RhD existuje spojení 49 nemocí s krevními skupinami AB0 a jedna, která byla spojena se skupinou RhD. To lékařům potvrdilo, že lidé s krevním typem A mají vyšší riziko krevní sraženiny a lidé s krevní skupinou 0 větší pravděpodobnost, že budou mít poruchu krvácení a hypertenzi vyvolanou těhotenstvím.

Zdroj obrázku: Freepik

Co hrozí lidem s krevní skupinou B nebo ženám s RhD pozitivním?

Odborníci objevili také souvislost mezi typem B a nižším rizikem vzniku ledvinových kamenů. Některé výsledky nebyly jen negativního rázu. Naopak ženy s RhD pozitivní krví mají vyšší pravděpodobnost vzniku hypertenze během těhotenství. Odborníci stále potřebují více údajů, aby mohli získané výsledky potvrdit.

Možná vám přijdou tyto výzkumy poměrně zbytečné. Opak je pravdou. Jakmile budou lékaři znát rizika u určitých krevních skupin, mohou se soustředit na prevenci prostřednictvím pravidelných kontrol těchto rizikových faktorů u svých pacientů. Díky tomu mohou lékaři předejít mnoha onemocněním a zachránit svým pacientům život.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8388151/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3626477/, https://elifesciences.org/articles/65658, https://elifesciences.org/digests/65658/linking-blood-types-and-disease, https://elifesciences.org/for-the-press/7a378927/study-reports-links-between-blood-types-and-disease-risks, https://www.webmd.com/a-to-z-guides/ss/slideshow-how-your-blood-type-affects-your-health, https://elifesciences.org/for-the-press/7a378927/study-reports-links-between-blood-types-and-disease-risks