Religion

Rozdílné náboženství mezi manžely

By: Jake Stimpson

Často se stává, že dva lidé, kteří se rozhodnou pro svatbu jsou věřící, avšak každý z nich věří v jinou víru.

Jak zvládnout rozdíly v náboženství?

Samozřejmě, že vždy je lepší, když oba z manželů vyznávají stejnou víru, protože nemusí nic řešit. Však i rozdílná náboženství mohou být v souladu, to záleží na tom, jaké náboženství vyznávají. Další podstatnou věcí je jak se k tomu staví sami manželé, pokud jde o rozumné lidi, kteří se dokážou mezi sebou dohodnout, chápat se vzájemně, tak spolu přeskočí mnoho překážek a to i takovou, jako je právě různé náboženství.

Největší problém aneb Svatba

Většinou největším problém, který se v rozdílném náboženství může projevit je právě svatba. Přece jenom jde o velký rozdíl, když jde například o křesťanskou svatbu, což je typická kostelní událost na rozdíl třeba od islámské národnosti, kteří by do křesťanského kostelu určitě nevstoupili. Takže pak když se chtějí vdát osoby, které mají tyto víry, tak je to někdy hodně obtížné. Lze to řešit kompromisem, že uděláte svatbu, která by nebyla podle pravidel ani jednoho náboženství, jako třeba na zámku, na zahradě či na pláži a podobně. Ale ve většině případů to končí tak, že jeden ze dvojic ustoupí a přizpůsobí se tomu druhému, což později nemusí dělat dobroty.

Jak náboženské rozdíly přijme rodina?

Opět záleží na tom, jak jsou příbuzní tolerantní. Pokud jde o chápavé členy rodiny, tak určitě lze jednoduše zkombinovat více náboženství. Avšak pravdou je, že pokud jde o výrazná náboženství, které se pevně drží veškerých svých zásad, tak je poměrně těžké prosadit se jako vyznavač jiné víry. Pak to většinou dopadá tak, že manželský pár buďto končí rozvodem anebo jedna ze dvojice se bude muset přizpůsobit k silnější víře, protože na ní bude rodina tlačit, a tak se stane také přívrženec této víry.

Kdy jsou největší problémy s rozdílnou víru mezi manžely?

Často se stává, že naše ženy si za manžely berou islámské muže. Samozřejmě, že to není problém, pokud se mezi sebou dokážou dohodnout. Avšak většina muslimů trvají na tom, aby jejich víra byla nejen pevná, ale také, aby se dále rozšiřovala, proto také po svých protějšcích chtějí, ať se dají na jejich víru. Pravdou je, že se to tak často i stává, tito muži jsou vychovaní, protože jsou k ženám gentlemani, proto mají tyto muže tak rády. Když milujete, tak jste ochotni udělat mnoho pro toho druhého.

Rozdíly mezi náboženství u manželů mohou být problematické, avšak pokud jsou oba rozumní a tolerantní, tak společně tyto rozdíly mohou s lehkostí přeskočit.