Rozvod, rozchod a co děti?

By: Praveen Kumar

Pokud děti přijdou o jednoho z rodičů z důvodu jejich rozvodu, nebo rozchodu, pak to pro ně není jednoduché.

Lehčí je však ta verze, že odejde otec od rodiny a děti zůstanou stále v tom, co je pro ně domovem. Horší to je potom pro ty děti, které spolu s matkou odcházejí jinam, a úplně nejhorší je to tehdy, když matka s dítětem odejde k novému partnerovi. Děti tyto situace nesou velmi těžce a i přesto, že se jim to rodiče snaží co nejvíce ulehčit, je to pro ně těžké.

Moje dcera se začala počůrávat, a to i přes to, že jsem se jí tuto situaci snažila maximálně ulehčit. Doma jsme se nehádali, na všem jsme se domluvili, jenže dost možná proto vůbec nechápe, proč jsme tedy od tatínka odešly.

Je to těžké, protože často nevíme, co je vlastně správné a vše na dětech zanechá psychické následky a to ať se děje, co se děje. Měli bychom si uvědomit, že dětství mají naše děti jen jedno a že jim ho nemůžeme kazit. Uvědomit by si toto měli ale oba partneři a zejména ten, kdo vztah rozbíjí. Skutečně je nový partner o tolik lepší, než ten starý a skutečně vám stojí za to, abyste dělali život vašim dětem těžší? Nejhorší je to, že z rozvrácené rodiny je dnes již většina dětí a většina si musí projít tím, že přijdou o jednoho z rodičů a samozřejmě je to spíše otec.

Když už se něco takového stalo, tak by spolu alespoň rodiče měli dobře vycházet. Je pravda, že jeden na druhého může být naštvaný, ale za to nemusí trpět děti. Rozhodně je vhodné, aby spolu rodiče dobře vycházeli a nedělali si žádné naschvály, které by se na jejich dětech mohly podepsat.

Důležité je mít hrdost a přejít vše zlé s hlavou vztyčenou a neponižovat se za každou cenu s tím, že stejně nakonec budete druhému pro smích a bude mít důvod vás u svých kamarádů pomlouvat. Pokud budete fungovat na přátelské úrovni, tak to vaše děti ponesou lépe.