Crop Woman Tree Pose

Schopnost stát na jedné noze řekne o zdraví mnohé. Dle vědců může sloužit k diagnostice

Hodnocení rovnováhy není běžně zahrnuto do testování mužů a žen středního věku, stejně jako starších. Existují další důkazy, že takové jednoduché testování může poskytnout užitečné informace o zdraví pacientů, jak poznamenávají vědci. Studie nedávno publikovaná v časopise British Journal of Sports Medicine zjistila, že lidé středního věku a starší lidé, kteří nejsou schopni stát na jedné noze po dobu nejméně 10 sekund, mají větší pravděpodobnost, že zemřou v příštích 10 letech.

Zkouška stání na jedné noze

Schopnost stát na jedné noze nám může hodně prozradit o stavu našeho zdraví. Tato skutečnost již byla prokázána předchozími studiemi. Vědci z Kjótské univerzity v Japonsku před několika lety poukázali na to, že obtížnost stání na jedné noze po dobu 20 sekund s otevřenýma očima u lidí středního a staršího věku může naznačovat zvýšené riziko mrtvice, demence nebo jiných problémů spojených s malým, asymptomatickým krvácením do mozku. V té době zdůraznili, že test stání na jedné noze by měl být široce používán v diagnostice.

Zdroj obrázku: Freepik

Zkouška stání na jedné noze

Analýza, o které informoval BJSM, zahrnovala 1702 účastníků ve věku 51–75 let. Výzkum probíhal 12 let. 68 % účastníků byli muži. Všichni byli zváženi, byla jim změřena tloušťka kožního záhybu a obvod pasu. Do studie byli zapojeni pouze lidé, kteří se pohybovali stabilně. Účastníci byli požádáni, aby stáli na jedné noze po dobu 10 sekund bez další podpory. Pro standardizaci testu byli požádáni, aby položili přední část volné nohy na zadní stranu protější dolní nohy a drželi ruce na bocích a dívali se přímo před sebe. Pro každou nohu byly povoleny tři pokusy.

Výsledky testování

Asi jeden z pěti lidí v testu neuspěl. Neschopnost provádět toto jednoduché cvičení se zvyšovala s věkem, více či méně se zdvojnásobila v následujících pětiletých intervalech od 51–55 let. Po dobu 10 sekund na jedné noze téměř 5 % lidí ve věku 51–55 let nebylo schopno stát, 8 % lidí ve věku 56–60 let, méně než 18 % lidí ve věku 61–65 let a necelých 37 % lidí ve věku 66–70 let. Celkově více než polovina (asi 54 %) lidí ve věku 71–75 let neprošla.

Úmrtnost sledovaných

V sedmiletém průměrném sledovaném období zemřelo 123 lidí (7 % účastníků). Bylo však zjištěno, že míra úmrtnosti mezi těmi, kteří neprošli testem, byla mnohem vyšší, a to 17,5 procent ve srovnání s 4,5 procenty.

Zdroj: https://www.healthline.com/health-news/can-you-stand-on-one-leg-for-10-seconds-what-that-tells-you-about-your-overall-health