Sebeláska není sobectví, ale zdravý stav mysli. Se sebeláskou se život promění jenom k lepšímu

Jak milovat sebe sama? Je to otázka, která je velmi složitá. Hlavně ženy na sebe kladou velké nároky, nejen co se týče postavy, ale také pracovních závazků. Chtějí být dokonalými matkami, manželkami, milenkami, uklízečkami a kuchařkami. Bohužel ale jeden člověk nemůže být dokonalý ve všem a takové ženy pak upadají do depresí, protože si myslí, že nic nezvládají.

Nenechte si řídit život někým jiným, dělejte jen to, co chcete vy

Mnoho lidí, a netýká se to jen žen, má problémy například v práci. Šéf zadá příliš úkolů, které ani nemusí být vaší skutečnou pracovní náplní. Nedělejte práci za jiné lidi, pokud tak nejste domluveni. Dělejte jen práci, která vás baví a naplňuje. Pokud budete chodit do zaměstnání neradi, brzy to bude vidět na vašich výsledcích. Ženy mají o to těžší pozici, protože se často cítí být nucené vzdát se toho, co opravdu chtějí.

Mnoho žen tak spadne do stavu, kdy se podřídí tomu druhému, a už je jim jedno, co s nimi bude. Je to ale špatný přístup, který může ovlivnit celý jejich další život. Měly by se rozhodnout ke správné věci a uvědomit si, že jsou také lidé, stejně jako muži, a mají v životě stejná práva jako oni. Sebeláska je těžké téma, o kterém se obtížně mluví, na veřejnosti spíše vůbec. Hodně lidí si ji spojí se sobectvím, narcismem nebo arogancí. Lidem by však měla být naprosto přirozená, protože každý si zaslouží kousek svého štěstí.

Zdroj obrázku: Freepik

Narcismus neznamená sebelásku, je to neschopnost milovat někoho dalšího

Narcismus je spojován především s muži, ale často postihuje také ženy. Je to stav, ve kterém se člověk cítí sám, ale nemůže milovat jiného člověka. Je to typ sebelásky, kdy se dotyčný soustředí pouze sám na sebe, sám sebe se snaží vylepšovat a chce být viděn v tom nejlepším světle. Takoví lidé mohou trávit v koupelně před zrcadlem několik hodin, jen aby pak ukázali na sociálních sítích jedinou fotografii.

Začněte žít v souladu sami se sebou a otevřete se lidem. Sebeláska znamená, že budete mít rádi sami sebe, ale i ostatní. Pokud přijmete sami sebe, otevřou se vám nové obzory. Získáte sebevědomí, stabilitu, plány vám budou lépe vycházet a nebudete tolik ve stresu. Zkuste získat empatii, která zajistí, že budete podporovat lidi kolem sebe, protože budete vědět, jak se cítí.

Zdroj: https://www.pathways2wellness.com/notes-from-p2w/love-yourself-first