Top View Trash Cooking Concept

Správné třídění bioodpadu ulevuje životnímu prostředí

Recyklace a třídění odpadu jsou klíčovými opatřeními pro ochranu naší planety. Naštěstí v České republice se většina obyvatel věnuje těmto činnostem s pečlivostí a patříme tak mezi země, které si skutečně zakládají na třídění odpadu. Kromě běžného třídění se mnoho z nás také zaměřuje na oddělování bioodpadu, což je obdivuhodné. Pokud máte možnost na své zahradě, můžete bioodpad zpracovat vlastním kompostováním a vytvořit tak efektivní hnojivo. Nicméně jak bychom měli nakládat s bioodpadem ve městech, když žijeme v bytě?

Bioodpad

Bioodpad zahrnuje přirozený, rozložitelný odpad, který vzniká ze zahrady a kuchyně. Mezi typické složky bioodpadu ze zahrady patří tráva, větve, listy a další rostlinné materiály. Je důležité si uvědomit, že do bioodpadu nepatří plevel, kameny, beton a podobné složky. Z kuchyně lze do bioodpadu zařadit zeleninové a ovocné slupky, odřezky, kávovou a čajovou sedlinu, vaječné skořápky a rostlinné zbytky jídel. Je důležité nevhazovat do bioodpadu maso, kosti nebo odřezky z masa.

Zdroj obrázku: Freepik

Kontaminace bioodpadu

Vyhazování bioodpadu do speciálních kontejnerů nebo popelnic v igelitových pytlích způsobuje kontaminaci bioodpadu a snižuje tak hodnotu vytvořeného kompostu. Pracovníci kompostáren se poté musí vypořádávat s trháním a odstraňováním pytlů, což často není ani prakticky proveditelné. Ideální je likvidovat bioodpad přímo v kontejneru velkého objemu. Pokud preferujete používání pytlů, je dobrým řešením investovat do biologicky rozložitelných pytlů na odpady, které se rychle a bezpečně rozkládají.

Správné skladování a třídění

Nejlepší způsob, jak nakládat s bioodpadem, je skladovat jej doma v nádobě či míse a poté ho přímo vyhodit do příslušné popelnice nebo kontejneru. Častou chybou, kterou mnoho lidí dělá, je vyhazování nevhodných materiálů, jako jsou živočišné produkty nebo nerozložitelné předměty, do bioodpadu. To vytváří zbytečné problémy. Vždy si přečtěte instrukce na popelnici nebo kontejneru, které stanovují, co přesně patří do hnědého kontejneru a co by mělo být vyhozeno jako směsný odpad nebo jiný druh tříděného odpadu, jako jsou plasty, papír, sklo, kovy atd.

Zdroj: https://www.rubicon.com/blog/organics-recycling-101/