Strach ze zklamání rodičů. Přesně tohle je dle vývojového psychologa cesta do pekel

Rodičovství stojí spoustu času, úsilí i peněz. Co když to však děti odmítají vracet a žijí si po svém bez ohledu na názor rodičů? Děti nejsou plastelína, abychom je modelovali podle svých představ, kontruje vývojový psycholog. Rodiče však zažívají hněv, smutek i zklamání.

Vystudovat, založit rodinu a budovat kariéru

Viktor vystudoval medicínu, ale i přesto má pocit, že je tím nejhorším členem rodiny. Jeho rodiče toužili po dceři a on byl zklamáním už ve chvíli, kdy poprvé spatřil světlo světa. A nezůstalo jenom u toho. Zatímco jeho starší bratr byl tím, po čem jeho rodiče toužili, tedy vystudoval medicínu a chystal se získat postgraduální titul, oženil se a se svou ženou měl dvě zdravé děti, dvě auta a krásný dům na předměstí, Viktor byl pravým opakem.

Na krku dva rozvody, s každou ženou měl jedno dítě. První od rozvodu neviděl, protože jeho exmanželka se odstěhovala na Nový Zéland, na druhé dítě platil neustále se zvyšující výživné. O kariéře nemohla být řeč. Přišel o práci na soukromé klinice a spokojil se s regionálním ústavem a s platem dvakrát nižším. Pro rodiče to bylo jedno zklamání za druhým.

Nyní chce žít na Novém Zélandu s bývalou manželkou, založit si plážový bar a rozloučit se s minulým životem. A s ním i s rodiči, pro které byl beztak jenom zklamáním.

Zdroj obrázku: Freepik

Jsou děti nesplacená investice svých rodičů?

Vývojový psycholog Michał Pozdał z polské Univerzity sociálních věd a humanitních studií uvádí, že problém s nenaplněným očekáváním rodičů se týká obvykle dětí, které se nemohou či neumějí osamostatnit od svých rodičů, s nimiž konzultují všechny své volby, rozhodnutí a cíle. Naslouchají jim a podřizují se. Jakákoliv odchylka od rodičovského očekávání pak nutně ústí v pocity zklamání a frustrace, které jsou tím silnější, čím vyšší očekávání od svých dětí rodiče mají.

„Rodiče často přistupují k dítěti, jehož životní plány se odchýlí od rodičovského očekávání, jako k zbytečné investici,“ popisuje Pozdał, který je spoluautorem knihy s titulem Mužské záležitosti. První rovina zklamání se týká rozhodnutí učiněných v soukromém životě, druhá rovina se pak týká studia a kariéry.

Rodiče budou nespokojení, ať zvolíte jakoukoli cestu

Dětem, které budují svůj život v honbě po uznání a nezklamání svých rodičů, psycholog vzkazuje, že někteří rodiče budou stejně nespokojení, ať už se rozhodnete jakkoliv.

„Pokud chcete být autonomní jednotkou, musíte to přijmout, i když to není jednoduché,“ upozorňuje Michał Pozdał, který se ve své psychoterapeutické praxi setkává s lidmi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že náhlá změna jejich životního stylu přivodí rodičům nemoc, či dokonce smrt.

Naštěstí už se pomalu veřejnost přiklání k podpoře dětí v jejich vlastní životní dráze. Média propagují příběhy lidí, kteří se rozhodnou žít svůj vlastní život, vystupují z komfortní zóny i z očekávání, která od nich jejich rodiče mají. Dobrá zpráva je, že nikdy není pozdě na změnu k životu, o kterém jste vždycky snili. I přes nelibost rodičů.

Zdroj: https://parenting.firstcry.com/articles/10-common-parenting-issues-and-their-solutions/