Prodejce nábytku představil závazky pro boj s domácím násilím. Žádosti narostly vlivem pandemie

Domácí násilí nemusí být na první pohled vidět. To ale neznamená, že neexistuje. V České republice zažilo některou z forem psychického násilí 47 % žen, 21 % žen má přímou zkušenost s fyzickým či sexuálně motivovaným násilím ze strany partnera. Aktuálně situaci ještě zhoršuje častější pobyt doma v důsledku opatření proti koronaviru – počet žádostí o pomoc se u některých neziskových organizací zvýšil oproti loňskému roku zhruba o 40 %.