Kovový odpad nemusí končit na skládkách

Železo a barevné kovy jako měď, zinek, hliník, olovo a další nemusí končit na skládkách. Dnešní moderní třídící a šrotovací metody umožňují získat z nich téměř 100 % materiálu. Navíc zpracování recyklovaných kovů je energeticky mnohem méně náročné než zpracování surových kovů, a tím pádem je i dopad na životní prostředí nižší. Kovové konstrukce, plechy,…