Tie 690084 1920

Toxická maskulinita se projevuje i u žen. Přežilé stereotypní postoje dál zvyšují tlak

Toxická maskulinita je relativně nový pojem, který se využívá pro popis přežilých a stereotypních názorů na to, jak by se měl muž chovat a co by měl cítit. To ovšem neznamená, že tento jev nebyl pozorován ještě před tímto pojmem! Právě naopak, toxická maskulinita byl a je stejně velký problém jako například genderové role a nerovnoprávnost žen.

Co to vlastně je?

Jako toxická maskulinita se označuje soubor přežilých a stereotypních postojů a názorů na mužskost. Je velice dobře možné, že i vy se držíte těchto povrchních přesvědčení a ani si to nemusíte uvědomovat. Třeba vás někdy napadlo, že:

  • muži nesmí plakat, je to ukázka slabosti a pouze ženské pláčou,
  • muži musí být vždy silní a nezávislí,
  • muži by neměli prosit o pomoc, to se nedělá.
Zdroj obrázku: Pixabay.com

Přesně taková obecně šířená klišé jsou to, co vede muže k chování, kdy nikdy neprojevují emoce, nesvěřují se nebo se domnívají, že na všechno jsou sami a nemají se na koho obrátit. To všechno jen dál zvyšuje tlak na naše mužské protějšky a může vést až k psychickým problémům, jako jsou deprese nebo sebevražedné myšlenky, či k závislosti na alkoholu nebo kouření.

Projevuje se toto i u žen?

Ano, toxická maskulinita se projevuje i u žen! Tyto názory nejsou nijak pohlavně specifické a můžou se projevit u mužů i žen. Ovšem, častěji se setkáte s tím, že ženy vyžadují silného, nezávislého muže, než aby sami muži říkali, že takto se chová pravý muž.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V dnešní době a společnosti se definice jak maskulinity, tak feminity mění, vyvíjí se stejně jako lidstvo samo. My se vyvíjíme. Stejně jako ženy boří stereotypy o tom, co to je feminita a jak vypadá a chová se „pravá žena“, tak muži boří stereotypy o tom, co je to maskulinita a jak vypadá a chová se „pravý muž“. Stejně jako ženy bojovaly za právo nosit kalhoty (a která z nás nemá aspoň jeden pár legín, dámy?), tak muži můžou a měli by bojovat za právo nosit sukně a šaty.