happy-mature-woman-outdoor

Tyto věty úspěšní lidé nikdy neřeknou

Dosáhnout úspěchu není snadné. Lidé, kterým se to podařilo, bývají velmi inteligentní a pracovití, současně mají dost vysoké sebevědomí a jsou si jistí svými kvalitami. V běžné mluvě se vyjadřují jasně a srozumitelně, nadto neslibují nemožné a ani se nevymlouvají. Vědí, jak sdělovat podstatné, nadto ještě poukážou na své nejlepší kvality. Jsou také věty, které by úspěšní nikdy nevyřkli. Jaké věty nepomáhají k úspěchu a je lépe je neříkat?

Neshodit sám sebe

Jak docílit úspěchu v práci? Bezesporu vhodně volenými slovy, která poukážou na kompetentnost a sebevědomí. Úspěšní se také vyhýbají slovům nebo větám, které mohou ukázat na bezmoc nebo potíže se sebejistotou. Pro dobrý dojem se proto vyhýbejte použití těchto vět:

„To není fér!“

Argumentovat v práci tím, že něco není fér, je známka nezralosti. „Spravedlnost“ v rozdělení pracovních úkolů neexistuje, vhodnější je předložit věcné a logické argumenty a porovnat výsledky své práce s ostatními.

„Žádný problém“ nebo „není zač“

Jak odpovědět na poděkování za odvedenou práci? Rozhodně ne slovy „žádný problém“ nebo „není zač“, protože může vzniknout pocit, že se jednalo o obtíž. Mnohem vhodnější je říci „bylo mi potěšením“.

„A teď se hloupě zeptám…“

Pokládání „hloupých otázek“ vždy vrhá špatné světlo na kompetentnost. Využívají je lidé s nízkým sebevědomím. Když se chcete zeptat, tak se zeptejte, neexistují hloupé otázky. Další možností je sdělit, že „potřebujete více informací k tématu, abyste mohli správně postupovat“.

„Bude to trvat jen minutku“

Slibovat nemožné je špatná strategie. Opravdu daný úkol bude trvat pouhých 60 vteřin? Není vhodnější říci „vyřídím to rychle“ nebo “vyřídím to co nejrychleji“?

Zdroj obrázku: Freepik

„Pokusím se to udělat“

Už ve chvíli, kdy vyslovíte větu „pokusím se“, je zřejmé, že úkol nemáte v úmyslu splnit. Naopak věta „já to udělám“ zní rozhodněji.

„Je neschopný“

Mluvit o někom, že je neschopný nebo nekompetentní, není v pracovním prostředí vhodné. Negativní myšlenky je dobré si nechat pro sebe.

„To není moje práce“

V případě, že vám šéf zadal úkol, splňte jej a až při odevzdání požadujte změnu v náplni práce nebo odměnu za jeho splnění.

„Nejde to!“

Konstatovat, že něco nejde, a tím skončit práci na daném úkolu? Vhodnější je zapojit veškerou kreativitu pro splnění úkolu a hledat řešení než jen konstatovat, že něco „nejde“.

Zdroj: https://www.entrepreneur.com/leadership/youll-never-hear-successful-people-say-these-15-phrases/238537