Zivani1

Zívání je nakažlivé. Pozor však na lidi, kteří jsou vůči zívání imunní

Zívání je nakažlivé, o tom všichni víme! Když někdo někoho vidí zívat, jednoduše zívne také. Znáte to? A zíváte i teď, když o této skutečnosti čtete? Většina z nás to tak má a dá se říci, že skoro každý. Ale existují osoby, které jsou proti této „nákaze“ imunní. O koho jde? A proč to tak mají?

Zdroj obrázku: Freepik

Imunní lidé

Psychologové z Baylor University v USA zkoumali tento fakt. Vyzvali k testování několik lidí a společně se studenty zahájili experimenty. Byly sestavené dotazníky, ve kterém vyzvaní měli blíže specifikovat svoje osobnostní rysy. Pak měli sledovat videa, na kterých lidé prováděli různé grimasy, včetně zívání, které se objevuje častěji. Při všech činnostech byli sledováni. Jak dopadly výsledky?

Výsledky zkoumaných

Velká většina respondentů, kteří odpovídali na tyto otázky a sledovali různá videa, měli nízkou empatii nebo vůbec žádnou empatii. Jednoduše na zívnutí nereagovali nijak – nezívali a nejevili žádné známky zívání. Ovšem pokud uvidíte někoho, kdo nezívá, když v jeho blízkosti zívá někdo jiný, nutně to nemusí znamenat, že se jedná o člověka s nulovou empatií. Další možností, proč nezíváte, může být zívající reflex určitým smyslem potlačený, například olizováním rtů nebo jinými podněty. Zaujetím k něčemu jinému, soustředěním a tak dále.

Zdroj obrázku: Freepik

Proč vlastně zíváme?

Jistě víte, že pokud vidíte někoho zívat, zívnete také. Přesto že jde o jeden z nejstarších fyziologických jevů, věda stále nenašla pravou příčinu zívání. Většinou se tak ale děje tehdy, když se nudíme, jsme unavení a ospalí. Zívání na nás přijde i tehdy, pokud je v krvi nedostatek kyslíku. Tělo si ho tak vyžaduje a zároveň doplňuje, protože při zívání se nadechujeme z plna hrdla. Také je známo, že zívání zvyšuje průtok krve mozkem, ten se ochlazuje a poté mnohonásobně lépe funguje.

Zdroj: https://www.indiatoday.in/lifestyle/health/story/beware-psychopaths-will-never-catch-a-yawn-289566-2015-08-21