Husky Dog

Žlutá stuha na pejskovi je znamením, že potřebuje vlastní prostor

Žlutá stuha na obojku psa je symbolem varování pro ostatní. Znamená, že se pes necítí dobře v blízkosti cizích lidí a nemusí být bezpečné přiblížit se ke zvířeti bez povolení nebo dohledu majitele.

Žlutá stužka = Nepřibližujte se

Myšlenkou kampaně za žlutou stužku je zvýšit povědomí o psech, kteří mohou mít problémy s chováním nebo mohou být úzkostliví či agresivní v blízkosti cizích lidí. To může být zvláště důležité, když je pes venku na veřejnosti, například na procházkách nebo v parcích, kde se může setkat s neznámými lidmi a psy.

Žlutá stuha slouží jako vizuální vodítko, které upozorní ostatní, že pes potřebuje prostor a nemělo by se k němu přistupovat ani ho hladit bez souhlasu majitele. Může také sloužit jako připomenutí majiteli, aby byl extra ostražitý při udržování svého psa pod kontrolou a předcházel případným incidentům.

Zdroj obrázku: Freepik

Nemusí se jednat jen o agresivního psa

Je důležité si uvědomit, že žlutá stuha nemusí nutně znamenat, že pes je nebezpečný nebo agresivní. Jednoduše to znamená, že se pes nemusí cítit dobře v blízkosti cizích lidí a může vyžadovat více prostoru nebo času, aby se přizpůsobil novým lidem nebo situacím.

Majitelé psů, kteří jsou nervózní, bojácní, nebo dokonce agresivní vůči cizím lidem a psům, by přitom měli podniknout i další kroky k zajištění bezpečnosti svého psa a bezpečnosti ostatních než jen přichycení žluté stužky na obojek psa. Opatření by měla zahrnovat držení psa na vodítku nebo použití náhubku. Majitelé takových psů by se také měli vyhýbat přeplněným oblastem nebo rušným ulicím a poskytovat pejskovi dostatek výcviku a socializace, aby se jejich pes cítil pohodlněji v různých prostředích.

V některých případech nemusí být žlutá stuha dostatečná k tomu, aby udržela psa a ostatní v bezpečí. V těchto situacích je důležité vyhledat odbornou pomoc veterináře, trenéra nebo psího behavioristy, který může poskytnout pokyny, jak řídit chování psa a řešit jakékoli základní problémy.

Zdroj: https://tractive.com/blog/en/good-to-know/yellow-ribbon-dogs-collar-mean