Znečištěný vzduch je globální problém, který ohrožuje všechny. Lepšímu klimatu může pomoci každý

Všude na světě je vzduch špinavý. Ať se jedná o smog, který vypouštějí vozidla a továrny, nebo znečistění, které způsobují sami lidé. Více než 95 % znečištění je právě z komínů a výfukových plynů z automobilů. Navíc se každý rok na podzim kvalita ovzduší zhoršuje, smog můžete vidět nad městy i vesnicemi.

Hlavními nepříteli zdravého vzduchu jsou továrny a elektrárny

Nejvíce vzduch znečišťují továrny, teplárny nebo elektrárny. Vinu ale nesou také stará kamna, která nejsou pravidelně kontrolována, usazují se v nich saze a to může způsobit nejen špatné vytápění, ale také vypouštění nečistot do ovzduší. To, co spalujeme v kamnech nebo kotelnách, má na kvalitu ovzduší velký dopad. Špatné palivo může mít velký význam. Je proto vhodné nakupovat kvalitní paliva.

Seznam látek, které škodí životnímu ovzduší, je opravdu dlouhý. Nejen že jdou do ovzduší, ale navíc je také dýcháme a z dýchacích cest se pak dostanou do celého organismu, kde mohou nadělat velké škody. Jeden komín přitom umí znečistit až 100 m kolem svého okolí. A stejné plyny máme také ve svých automobilech, které dennodenně používáme.

Zdroj obrázku: Freepik

Dbejte na životní prostředí a trochu mu ulehčete

O zdravý vzduch se můžete postarat i vy sami, stačí malé kroky. Je to dobré pro naše zdraví, protože špinavý vzduch může ovlivnit mnoho nemocí, jako jsou astma nebo alergie. Infekce dýchacích cest jsou ještě mnohem horší, protože mohou trvat několik týdnů. Škodlivé jsou částice, které mohou být velké 2,5 mikrometru. Mohou se dostat do plic a končí v krevním řečišti.

Zvyšuje se tak riziko vzniku krevních sraženin nebo vysokého krevního tlaku. Přijít může také arytmie. Problémy se mohou objevit nejen u lidí se špatnou imunitou, ale také u zcela zdravých jedinců. Příliš mnoho smogu může urychlit stárnutí mozku a demenci. Můžete sami přispět ke zkvalitnění ovzduší. Nespalujte obaly, které nepatří do kamen. Zvažte také výměnu starých kamen za novější a ekologická. Je to investice do zdraví nejen vás, ale také všech okolo.

Zdroj: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/improving-ventilation-home.html