Parents Kid First School Day Back View

Překonání strachu z neznáma: Strategie pro rodiče, jak přestat být přehnaně ochranitelský a podporovat samostatnost svých dětí

V dnešním rychle se měnícím světě je pro rodiče lákavé chránit své děti před jakýmkoli možným nebezpečím nebo nepříjemností. Toto chování, často označované jako „helikoptérové rodičovství“, může být motivováno láskou a ochranou, ale může také nevědomky bránit dětem v rozvoji důležitých dovedností potřebných k samostatnosti a odolnosti. Následující strategie mohou pomoci rodičům uvolnit opratě a podpořit nezávislost a sebevědomí svých dětí.

1. Uznání vlastních obav: Prvním krokem k překonání přehnané péče je pochopení vlastních obav a strachů. Rodiče by si měli klást otázky, jako jsou: Co konkrétně se obávám? Jaké zkušenosti z mé minulosti mohou ovlivňovat mé rozhodování? Tímto způsobem mohou rodiče lépe pochopit původ svého strachu a pracovat na jeho překonání.

2. Postupné uvolňování kontroly: Začněte s malými kroky. Umožněte dětem dělat věci samy, jako je oblékání se nebo příprava svačiny, a postupně přidávejte více zodpovědnosti. Místo aby rodiče skočili do záchrany při každé malé chybě, měli by dětem poskytnout prostor k učení se z vlastních chyb.

3. Vytváření bezpečného prostředí pro riskování: Děti potřebují prostor k experimentování a učení se, ale také je důležité, aby se cítily bezpečně. Rodiče mohou vytvořit podmínky, ve kterých se děti mohou bezpečně učit novým dovednostem a překonávat překážky, a zároveň jim poskytnout podporu, když ji potřebují.

4. Posilování sebevědomí: Místo řešení problémů za děti je lepší naučit je, jak najít vlastní řešení. Diskutujte o možných přístupech k problémům, povzbuďte brainstorming a nechte je, aby přišly s vlastními nápady. Toto vede k rozvoji kritického myšlení a řešení problémů.

5. Naučte se říci ne: Někdy může být nejtěžší částí podpory samostatnosti dětí naučit se říci „ne“ nebo nechat děti řešit důsledky svých rozhodnutí. Je důležité, aby děti pochopily, že každá volba má následky, a to je připraví na skutečný svět.

6. Oslavování nezávislých úspěchů: Když vaše děti dosáhnou něčeho samy, oslavte to. Posilněním jejich úspěchů a sebevědomí jim ukážete, že věříte v jejich schopnosti a podporujete jejich samostatnost.

Přehnaná ochrana může nevědomky potlačovat rozvoj dětí, zatímco podpora jejich samostatnosti a schopnosti řešit problémy je připraví na úspěch v budoucnosti. Tím, že rodiče uznají a překonají své obavy a poskytnou dětem prostor k růstu, pomáhají budovat silné, sebevědomé a odolné jedince.

Zdroj: https://www.understood.org/en/articles/how-to-avoid-being-overprotective-of-your-child