Mask 4934337 1920

Jaké následky si neseme 3 měsíce po nakažení virem Covid-19

Na tuto otázku jsme až dosud neznali přesné odpovědi. S tím, jak počty nakažených, ale i vyléčených rostou, mohou vědci stále více poznávat důsledky nákazy i po delší době od vyléčení. Samotné závěry jsou celkem překvapující. Nakažení virem zanechává na lidském těle mnohem více závažnějších důsledků, a čím více zkoumání vědci provedli, tím víc jich našli.

Dlouhodobé účinky nákazy Covid – 19

Výzkumu se věnuje po celém světě hodně vědeckých týmů, vědci z Oxfordské univerzity zjistili, že lidé nakažení virem, si po dvou až tří měsících od nakažení stěžují na dušnost, únavu, stavy úzkosti, deprese. Převážně byli zkoumáni pacienti, kteří byli s virem hospitalizováni v nemocnici. Jak se zdá, zasažené orgány i po delší době vykazují abnormality ve svém fungování. Studie zahrnovala 58 pacientů se středně těžkým až těžkým průběhem onemocnění, u kterých byla nutná hospitalizace, a to v období mezi březnem a květnem 2020. výzkum zohledňoval věk, pohlaví, tělesnou hmotnost, a další rizikové faktory jako cukrovka, vysoký krevní tlak, kouření.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Co výzkum těchto nakažených ukázal?

Pacienti, kteří se zúčastnili studie, podstoupil řadu vyšetření. Např. magnetickou rezonanci, byla jim provedena vyšetření plic, mozku, jater, srdce a ledvin. Dále podstoupili spirometrii, jaká je kapacita plic, a funkčnost dalších orgánů. V době 2 – 3 měsíce od nákazy jich 64% trpělo dušností, dále 55% únavou. MRI ukázala abnormality v plících pacientů a to u 60%, 29% trpělo dysfunkcí ledvin, 26% mělo problémy se srdcem a 10% s játry.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Co všechno ještě o následcích nevíme.

Pacienti, kteří byli přijati do nemocnic a nebyli v těžkém stavu, stejně dle MRI trpěli abnormality na mozku. Trpěli kongitivní poruchou, která má za následek omezení pohyblivosti zvláště při cvičení, rychleji se unavili, a měli problémy s dýcháním. Stejně tak si pacienti stěžovali na stavy úzkosti a deprese. Jak vidíte, následky nákazou si mnoho lidí, byť vyléčených, ponese ještě dlouhou dobu. Je proto mnohem důležitější se nenakazit, a k tomu je třeba využít všechna opatření ať už nařízená zdravotnickými orgány, nebo jen ta, která nám velí selský rozum. Všechny výzkumy jsou teprve na začátku, a tak teprve časem zjistíme, jak moc na našem organismu zanechá virus stopy. Chovejte se proto zodpovědně nejen k sobě, ale i k ostatním.