Feminela.cz Jsfan Uvodni

Děti a angličtina? Dokonalá kombinace, při které nesmí chybět přirozenost

Co by rodiče neudělali pro své děti? Všichni touží předat další generaci to nejlepší a k tomu jí dát takové podmínky, aby měla každodenní život snazší. Cestou budoucnosti jsou cizí jazyky, zejména dobrá znalost angličtiny, která otevírá dveře k dobrému zaměstnání i ke šťastnému osobnímu životu. Ale kdy začít? Se vstupem na základní školu či dříve? Podle nejnovějších studií se mohou děti učit cizím řečem takzvaně od plínek, stačí dodržovat jednoduchá pravidla. Jakým způsobem výuka probíhá?

Bez nátlaku a zbytečného drilu

Řekni, opakuj, napiš. Tyto pokyny bývají při standardní výuce cizích jazyků časté a mají neblahý dopad na psychiku studentů, současně vedou k naprosté nechuti se dále vzdělávat. U nejmenších školáků se musí k výuce přistupovat zcela odlišně, zejména je třeba se vyhnout nátlaku i drilu, které vedou k odporu k samotnému učení. Naopak se doporučuje přistupovat ke studiu přirozeně, aby děti vůbec nepostřehly, že se něco učí. Jak toho docílit? Pomohou hry i písničky.

Jazykové kurzy pro nejmenší

Zošklivit výuku těm nejmenším jistě nikdo nechce, proto lingvisté doporučují inspirovat se v bilingvních rodinách, kde rodiče mluví každý jiným mateřským jazykem. Výuka může probíhat popisováním běžných činností, jako je koupání nebo příprava jídla. Posléze se mohou témata rozšiřovat. Tento způsob učení však mohou praktikovat pouze lidé, kteří vládnou daným jazykem a troufnou si mluvit na své dítě cizí řečí. Ti, co tento způsob nezvládnou, nemusí zoufat. Jazykové kurzy angličtiny pro nejmenší probíhají již od čtyř let věku dítěte.

Kamarádi Steve a Maggie

Jazykové kurzy pro předškoláky probíhají bez přítomnosti rodičů, přičemž zkušený lektor mluví pouze anglicky. Děti nesedí v lavicích jako ve škole, naopak si hrají na koberci. A učí se nejen hrami, ale také zpíváním nebo s pomocí obrazových karet. Průvodcem je Steve Watts, podle kterého vznikla celá metodologie výuky angličtiny, k ruce má kamarádku Maggie, vránu, která nechybí v žádné scénce. Oba dva jsou ústředními postavami v učebnici WOW!, ale rovněž ve videích, které se mohou sledovat online na kanále YouTube.