Selective Shot Red Mackerel Tabby Cat Looking Camera With Green Background

Kočky nemají výčitky svědomí, emoce svého páníčka ale dobře vycítí

Poslední roky je internet plný různých vtipných obrázků, které poukazují na kočičí lhostejnost vůči jejich pánům nebo činům. Jsou v neustálém porovnávání se psy, o kterých se zase prohlašuje, že jsou nejlepšími přáteli člověka. Ale není to docela pravda, kočky dokážou být stejně oddané jako psi.

Kočky a vina

Lidé mají často tendenci připisovat zvířatům lidské způsoby a jednání. Věří například, že kočka se chová zlomyslně nebo lhostejně. Toto je však vzorec lidského chování a nemá nic společného s psychikou kočky nebo psa. Kočky nejsou schopny etických myšlenek, které by vedly k vině a výčitkám svědomí.

Jsou však vynikajícími pozorovatelkami a jsou také schopny a ochotny s námi komunikovat. Mělo by se však pamatovat na to, že jejich chování je primárně poháněno instinktem. I když kočky nejsou schopny rozlišit „dobré skutky“ od těch „špatných“, docela dobře čtou emoce majitele. To je rozhodující pro jejich přežití. Rozzuřený majitel by přece jen mohl zvířeti ublížit.

Zdroj obrázku: Freepik

Omluva od kočky

Když kočka něco pokazí nebo udělá podle našeho názoru něco špatného, ​​její chování je poháněno jen instinktem, ne záměrem, že nás chce rozzlobit. Její chování se však po takové situaci může velmi změnit. Kočka se může pokusit ukrýt na bezpečném místě, aby se ochránila před rozzuřeným majitelem. Když si všimneme, že emoce ustoupily, opustí svůj úkryt a pokouší se usmířit se svým páníčkem.

Kočky dokážou cítit velmi silné pouto ke svému majiteli. Proto když nejhorší vlna emocí přejde, opatrně se přiblíží ke svému majiteli a ukáže mu svou oddanost. Umí to skvěle ukázat různým otíráním nebo předením. Toto chování má obvykle vynikající účinek. Po čase to páníčka obměkčí a hněv odchází. Tím pádem se kočka může opět cítit bezpečně.

Zdroj: https://www.animalfriends.co.uk/cat/cat-blog/reading-cats-body-language-and-emotions