Family Summer Field Sensual Photo Cute Little Girl

Přehnaná péče o děti vede k závislosti a nedostatku jejich sebevědomí

Nadměrná péče a ochrana dětí je téma, které v posledních letech získává na pozornosti. Tento fenomén, často označovaný jako „helikoptérové rodičovství“, se vyznačuje extrémním zájmem a zasahováním rodičů do života jejich dětí. Ačkoli tyto snahy obvykle pramení z lásky a touhy po bezpečí dítěte, mohou nechtěně vytvářet prostředí, které podkopává schopnost dětí vyvíjet sebevědomí a samostatnost. Jak tedy může přehnaná starostlivost vést k závislosti a nedostatku sebevědomí u dětí?

Závislost a nedostatek dovedností řešení problémů

Když rodičové neustále řeší problémy za své děti, brání jim v rozvoji dovedností potřebných k řešení vlastních výzev. Děti se naučí spoléhat na dospělé, aby vyřešili každou překážku, kterou na své cestě potkají, což vede k nedostatku vlastní iniciativy a závislosti na vnější pomoci.

Nízké sebevědomí

Sebevědomí se vyvíjí, když jedinci čelí a překonávají výzvy. Když jsou děti ochuzeny o tyto zkušenosti, mohou začít pochybovat o svých schopnostech. Nadměrná ochrana rodičů může dětem nevědomky sdělovat, že bez pomoci nejsou dost dobré, což může vést k nízkému sebevědomí a sebedůvěře.

Strach z neúspěchu

Důsledná snaha rodičů zabránit jakémukoli selhání může vytvořit v dětech nezdravý strach z neúspěchu. Místo toho, aby viděly neúspěch jako příležitost k učení a růstu, mohou děti vnímat jakoukoli chybu jako katastrofu, což může vést k úzkosti a vyhýbání se rizikům.

portrait-little-girl-coloring
Zdroj obrázku: Freepik

Jak podporovat zdravý rozvoj

Aby se děti staly sebejistými a nezávislými jedinci, potřebují prostor k tomu, aby se mohly učit a dělat chyby. Níže jsou uvedeny kroky, jak toho dosáhnout:

  1. Poskytnutí příležitostí k samostatnosti: Povzbuzujte děti, aby se zapojily do aktivit, které vyžadují samostatné myšlení a rozhodování.

  2. Naučit se přijímat chyby: Vytvářejte prostředí, kde jsou chyby vnímány jako příležitosti k učení, nikoli jako tragédie.

  3. Stanovení realistických očekávání: Nastavte a komunikujte jasné, dosažitelné cíle, které povzbudí děti k většímu úsilí a vytrvalosti.

  4. Poskytnutí podpory, nikoli řešení: Nabízejte vedení a podporu, ale neberte dětem možnost řešit vlastní problémy.

Klíčem k zdravému rozvoji dětí je najít rovnováhu mezi poskytnutím podpory a nezávislosti. Tím, že umožníme dětem čelit výzvám a překonávat je, budujeme jejich sebevědomí a schopnost zvládat budoucí překážky se silou a odhodláním.

Zdroj: https://www.cnbc.com/2019/09/06/7-parenting-mistakes-that-destroy-kids-confidence-and-self-esteem-according-to-a-psychotherapist.html