Green Grass

Pýr v trávníku lze zlikvidovat pletím a domácím postřikem

Pýr je pro trávník mor. Jedná se o nepříjemnou rostlinu, která se rychle šíří udržovanou zelenou plochou a při rozšíření se jen těžko hubí. Během pár týdnů může nadobro zničit léta pěstovaný trávník nebo záhony. Objevuje se již na konci května a hned v prvních měsících je potřeba jej zlikvidovat, aby se nedostaly vytrvalé plevelné trávy pýru do dalších míst. Naštěstí není nutné kupovat drahé prostředky pro jeho likvidaci, postačuje ingredience, kterou má každý doma ve spíži.

Pýr a plevelné trávy

Pýr plazivý (Elytrigia repens) patří mezi plevelné druhy rostlin a je jeden ze dvou druhů vytrvalých plevelných trav pýru, které se vyskytují v tuzemsku na většině území. Rozšiřuje se enormní rychlostí vegetativním způsobem, nadto snadno přežívá v extrémních podmínkách. Když se objeví malý trs v okolí zahrady, během několika týdnů zaplevelí celou plochu. Vzrostlé rostliny se hůře likvidují, proto je zásah nutný okamžitě po zjištění jejich přítomnosti. A jak se rozpoznají rostliny plevelné trávy pýru od běžných travních druhů?

Zdroj obrázku: Freepik

Až do výšky 150 centimetrů

Jistě jste si při procházkách v přírodě všimli vzrostlých exemplářů připomínajících trávu. Tyto exempláře dosahují výšky až 150 centimetrů a nejedná se o travní rostliny, ale právě o pýrové travní plevely. Dlouhé listy těchto rostlin jsou drsnější, lze se o ně pořezat a mají na šířku až 15 milimetrů, stonky zdobí dlouhé deseticentimetrové klasy. Oddenky pýru jsou žlutohnědého zabarvení, jsou lesklé na pohled. Zásadní rozdíl je pak v tempu růstu, tyto druhy rostou o poznání rychleji než běžný trávník.

Mechanická likvidace a použití herbicidů

Proč se musí pýry z trávy likvidovat? Zejména škodí ostatním rostlinám, kterým hrozí odumírání a nedostatek vláhy a živin. Travní rostliny pýru se nadto množí exponenciální rychlostí, proto je třeba přistoupit k mechanickému pletí. Vytrhané rostliny se doporučuje spálit. Dále je vhodné pravidelně provádět seč a nabízí se rovněž použití herbicidního postřiku na výhonky a podzemní části pýru. Roztok se připravuje z octa (s 10- až 20procentní koncentrací) a vody, přičemž se vlívá ocet do vody v poměru 2 : 1. Silnější variantu lze doplnit o půl sklenice soli při použití 250 mililitrů octa a litru vody.

Zdroj: https://www.rhs.org.uk/weeds/couch-grass