People 2592581 1920

Už jste se setkali s pojmem „udržitelná móda“? Jedná se o velice aktuální trend a my vám jej ve stručnosti přiblížíme

V angličtině bývá udržitelná móda vyjádřena termínem „sustainable fashion“ nebo také „slow fashion“, neboť vytváří protipól k „fast fashion“.

Negativní rysy „fast fashion“

Tato „rychlá móda“ je bohužel jedním ze symbolů dnešní doby a vyznačuje se nenákladným oblečením, obuví a doplňky, vyráběnými masově tak, že vysoce překračují poptávku. Slovo „rychlý“ se zde nevztahuje pouze k vlastnímu výrobnímu procesu, ale také zejména

  • k rozhodovacímu procesu při výběru oblečení zákazníkem
  • k vlastnímu dodání objednaného oblečení, a v neposlední řadě také
  • k samotnému užívání zakoupeného oblečení, které bývá pouze krátkodobé.

Velice často bývá navíc produkce fast fashion spojena také s alarmujícími pracovními podmínkami dělníků v textilních továrnách, využívám dětské práce a používáním technologií a procesů, které nejsou slučitelné s moderními trendy ochrany životního prostředí.

Udržitelná móda jako řešení

Ze všech výše uvedených důvodů se právě udržitelná móda dostává čím dál tím víc do popředí.

Z pohledu výrobce se jedná o výběr takových materiálů, které budou co nejkvalitnější, ale stále ještě dostupné, a technologií a způsobů výroby, které budou zachovávat principy „fair trade“, tedy spravedlivého obchodování, a budou mít co možná nejmenší dopady na životní prostředí.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Naopak, pokud jde o zákazníka, spotřebitele, je kladen důraz na to, aby si uvědomil principy, na kterých je udržitelná móda postavena, a nejprve uvážil, zda danou věc skutečně potřebuje a zda ji bude plně využívat.

Zájem zákazníků o udržitelné výrobky prokazatelně stoupá, a to i v České republice, kdy stále více nakupujících zajímá složení výrobku, kvalita použitých materiálů a také to, zda se jedná například o certifikované výrobky Fair Trade nebo GOTS. Stále modernější je také vlastnictví oblečení, obuvi nebo doplňků vytvořených recyklací starších kusů nebo případně i zcela jiných materiálů.

Biobavlna jako trendy materiál

Populárním materiálem, typickým pro tento trend, je organická bavlna nebo také biobavlna, která se získává z bavlníků, které nebyly geneticky modifikovány a při jejichž pěstování se nepoužívají nebezpečné postřiky. Pěstování a zpracování organické bavlny tak naplňuje všechny požadavky udržitelné módy. Kvalita bavlny se projeví také u koncového spotřebitele, který ocení její výjimečné vlastnosti, zejména jemnost, prodyšnost a skutečnost, že je vhodná i pro alergiky.