Scale 403585 1920

Věděli jste, že tělo při riziku přibírání na váze vysílá varovné signály?

Se snahou zhubnout se během života potýká prakticky každý člověk, ať už se jedná o kila nabraná nevhodným stravováním, životním stylem anebo změnami hormonálního charakteru (v těhotenství, menopauze apod.). Věděli jste ale, že vás vaše tělo před přibíráním samo varuje? Stejně jako u různých druhů nemocí, i u rizika obezity vysílá mozek signály, že by mělo dojít ke změně jídelníčku, aby se zbytečně neukládaly látky, které jsou pro jeho fungování nadbytečné. Zatímco donedávna to tyl pouze předpoklad, nyní se daná hypotéza potvrdila solidní vědeckou studií, která se zabývala metodologií přirozené prevence obezity na laboratorních zvířatech.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Jakým způsobem nás tělo varuje

Na základě výsledků studie bylo zjištěno, že pokud se zvýší obsah tuku ve stravě nad běžný standard, začne mozek sám vysílat varovné signály již mezi prvními 3 až 7 dny. Experiment byl proveden na laboratorních myších, u nichž se přechod na tučnější stravu projevil v odlišných reakcích jednotlivých tělních systémů závislých na tucích. Zajímavým bylo také zjištění, že tyto reakce byly pohlavně relativní, tedy že u samic byla reakce odlišná než u samců myší. Reakce se pak projevily snížením chuti k jídlu a byly mnohem výraznější právě u samic, což by mohlo znamenat výhody pro ženskou populaci, jelikož lze usuzovat na pohotovější přirozené prostředky prevence obezity.

Kdy se varovné signály projeví

Dle dalších studií byl následně vypozorován další jev, a to že uvedené signály, tedy ztráta nebo omezení chuti k jídlu, se objeví pouze u počínající obezity. V případě pokročilejší fáze této civilizační nemoci je pak reaktivita mozku překonána. Výstupy studie poslouží jako podklad pro další výzkum biomarkerů a možností prevence obezity přirozenou cestou. Jak se ukazuje, bude se muset další výzkum orientovat separátně na každé pohlaví.