Sad Young Woman Home

Závislost na internetu je globální problém. Při hledání řešení nelze zapomenout na důležitá fakta

Z virtuálního světa lze v dnešní době jen těžko uniknout. Na jednu stranu nám usnadňuje život, na druhou stranu může představovat vážnou hrozbu. Někteří lidé tráví ve svém virtuálním světě většinu dne a pomalu ztrácí kontakt s realitou. I když se o fenoménu souvisejícím se závislostí na internetu dočítáme dnes a denně, stále představuje vážný problém.

Jak vnímat virtuální svět? Opravdu představuje takový problém?

K internetu je dnes přístup odkudkoli. Doma, v práci, obchodních centrech, restauracích. Každý dnes nabízí internetové připojení zdarma. Jenže nízká informovanost, nepochopení, neznalost a občas trocha naivity dávají vzniknout obrovským problémům. Ty jsou dnes už všelijak pojmenované. Například můžete trpět webaholismem, internetoholismem, kybernetickou závislostí, IAD, ZUI, infoholismem, fonoholismem. Všechny tyto pojmy odkazují na moderní fenomén. Tedy online závislost.

Jakmile se internet dostal do našich domovů, vědci si začali všímat mnohých rizik spojených s jeho používáním. Dnes vidíme, jak se problém rozmáhá do všech koutů naší planety. A dochází i k bizarním situacím.

Například v Kalifornii skupina rodičů dětí, závislých na sociálních sítích, žaluje společnost Meta, která vlastní sociální sítě Facebook a Instagram. Jamajské úřady se zase potýkají s množstvím nezletilých v zemi závislých na online pornografii. Podle údajů internetové kliniky se v indickém Omanduraru léčí celá třetina pacientů do 14 let se závislostí na internetu. Čínské úřady pro změnu nařídily rodičům, aby omezili svým dětem čas na hodinu denně, kdy mohou být online.

Zdroj obrázku: Freepik

Jak rozpoznat závislost?

Závislost může mít mnoho podob. Když se problém týká pouze jedné činnosti, říká se, že závislost není „na síti“, ale „v síti“. Jednou takovou aktivitou mohou být hry nabízející různé odměny. Jejich tvůrci je navrhují tak, aby hry zapojily co nejvíce hráčů do svých virtuálních světů. To může vést ke ztrátě kontroly nad časem stráveným u počítače.

Kdy můžeme začít mluvit o někom, že má potíže se závislostí na internetu? Signálem jsou časté sahání po telefonu, omezený kontakt s vrstevníky, zanedbávání povinností, potíže s kontrolou času.

V takovém případě vědci doporučují:

  • být empatický a snažit se pochopit situaci,
  • pozorně poslouchat a vyjadřovat své pocity,
  • být trpělivý a zkusit se o problému dozvědět co nejvíce,
  • povzbudit dotyčného, aby vyhledal pomoc.

Virtuálním světem budeme obklopeni pořád. Musíme mít na paměti, že jde o prostor, který sám o sobě není špatný ani dobrý. Musíme si přesně vymezit čas, který na internetu strávíme, a nepřicházet o reálný život.

Zdroj: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/internet-addiction, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3480687/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6267617/, https://www.verywellmind.com/internet-addiction-4157289, https://www.psychguides.com/behavioral-disorders/computer-internet-addiction/, https://screening.mhanational.org/content/treating-internet-addiction/,