Alternative,biofuel,from,sawdust,wood,pellets,in,hands.

Dřevěné pelety: Soulad s přírodou

Malé válečky z dřevité biomasy pojmenované dřevěné pelety patří mezi ekologická paliva. Umožní vám udržet si teplo domova. Přečtěte si víc o jejich vlastnostech v následujících řádcích.

Dřevěné pelety jako obnovitelný zdroj

Stejně jako geotermální teplo, sluneční záření, vítr a příliv patří i dřevo mezi energie, které nezvyšují podíl uhlíku v atmosféře. Jsou opakem fosilních paliv, která při spalování produkují skleníkové plyny a další znečišťující látky. Pelety na topení se vyrábí recyklací z odpadní suroviny pocházející z dřevozpracujícího průmyslu. Piliny, hobliny a štěpka, které odpadávají od dřevozpracujících pil tímto způsobem získávají nový význam své existence.

Peletky jsou součástí koloběhu uhlíku

Pokud se lesní hospodářství provádí udržitelným způsobem, kdy je vykácený strom nahrazený novým, jde o nekonečný proces získávání ekologického paliva. Od počátku růstu sazenic se ve dřevě pomocí sluncem podporované fotosyntézy ukládá oxid uhličitý společně s vodou. Proto se při spalování dřevěných peletek uvolní vždy méně skleníkových plynů, než bylo v původní dřevní hmotě uloženo. Část uhlíku zůstane v popelu.

A,small,young,pile,of,wood,pellets,with,a,bokeh
Zdroj obrázku: Shutterstock.com

Pelety jsou vysoce efektivní

Hlavním zdrojem biomasy pro pelety je dřevo jehličnatých stromů.. Nejkvalitnější surovinu poskytuje smrk. Při procesu produkce dochází k silnému stlačení rozdrcených pilin a hoblin do vysoké hustoty. Díky tomu mají peletky silnou výhřevnost 17 až 19 MJ/kg, která je srovnatelná s hnědým uhlím, které se do automatů také využívá. Nízká vlhkost umožňuje plné využití energie, protože se jen její minimum spotřebuje na odpar vody.

Popel z pelet je skvělé hnojivo

Když se pelety postarají o teplo vašeho domova, zbyde z nich jen zaplněný popelník. Ale i popel má další způsob využití. Je jím kompostování, které vám zařídí skvělé minerální hnojivo pro vaši zahrádku. Obsahuje draslík a fosfor. Tyto látky jsou prospěšné pro plodovou zeleninu, okrasné rostliny i ovocné stromky.

Tím se ukončí cyklus uhlíku a dalších živin z dřevní biomasy. Automatický kotel vám oznámí plný zásobník a pak jeho obsah vysypejte do kompostu.

Proč potřebují pelety certifikát?

Abyste měli zaručenu šetrnost k přírodě a vysokou jakost peletek, kupujte jedině ty nejkvalitnější s označením ENplus A1. Certifikace probíhá podle normy ISO 17225-2. Každý zkušební vzorek prochází laboratorními testy a na základě jejich výsledku je peletám přidělena jedna z kategorií kvality. Zkoušky a celý proces nezvyšují cenu, ale poskytují jistotu, že pelety mají vysokou výhřevnost, nízkou popelnatost a jsou kvalitně vyrobené.

Kde koupit pelety?

Chcete snížit svou závislost na fosilních palivech? Pořiďte si pelety, které jsou ekologické, efektivní a finančně výhodné. E-shop Optimtop.cz nabízí široké spektrum pevných paliv, která vám na paletě dovezou až před bránu domu. Doprava je po celé České republice zdarma. Pokud potřebujete před nákupem dobrou radu, obraťte se na odborníky na infolince.