Hadka1

Naučte se řešit konflikty v klidu. Vyhrocené situace vznikají mnohdy zbytečně

Konflikty jsou komunikačním jevem, se kterým se neustále setkáváme. Jedná se o střet názorů dvou nebo více osob. Dochází k nim jak v partnerském životě, tak mezi rodinnými příslušníky, přáteli, známými, ale i s úplně cizími lidmi. Jsou jednou ze situací, které člověka dokáží opravdu odrovnat, a nejen to, jsou také schopné zkazit vztah s daným člověkem. Jak se tedy hádat, aby to nemělo vážnější důsledky, které mohou ovlivnit společný vztah do budoucna?

Zdroj obrázku: Freepik

Konflikty jako důsledek nedostatečné komunikace

Konflikty často vznikají kvůli hromadění negativních pocitů a zejména pak těch, které souvisí s druhými lidmi. Není dobré v sobě tyto pocity dusit, neboť pak vyvolávají celou řadu konfliktů. Dalším obrovským problémem mezilidských vztahů a mezilidské komunikace je i to, že jsme se naučili centrálně zaměřovat na druhé lidi. Kvůli tomu vnímáme, co dělají či nedělají druzí lidi, ale nestaráme se sami o sebe. Je mnohem snazší vyčíst chybu druhému člověku než říct, co bychom po něm potřebovali. Pokud jen trochu můžete, nehromaďte v sobě hněv a další negativní pocity, vypouštějte je pravidelně a hned, ne až se nakupí. Malý potůček napáchá mnohem méně škod než rozvodněná řeka a to platí i s proudem negativních emocí a důvodů hádek.

Zdroj obrázku: Freepik

Jak se vypořádat s konflikty

Společensky velmi důležitou vlastností člověka je schopnost umět se vypořádat s konflikty. Pokud už se musíte hádat, neodkládejte to, až se nahromadí více maličkostí. Řekněte raději hned, co vám vadí, ať si to můžete vyříkat v klidu a pokračovat s čistým štítem. Myslete také na to, že musíte být při konfliktech opatrní. V žádném případě nevytahujte ze skříně staré křivdy, k takovým problémům už se rozhodně nevracejte. Místo toho si v klidu sedněte, všichni nejprve řekněte své důvody a problémy. Až je vyřknete všichni, teprve se zaměřte na jejich rozbor a hledání řešení.

Zdroj: https://www.cosmopolitan.com/uk/love-sex/relationships/a32699489/argue-well/