Woman 837156 1280

Při honbě za dokonalostí ženy ničí samy sebe. Recept na bezstarostnost mají kupodivu muži

Na dívky i ženy je vyvíjen nátlak. Nátlak na to, aby byly pokud možno dokonalé. A každá žena touží po dokonalosti. V momentě, kdy se jí nedaří vše zvládat tak, jak by chtěla, může pociťovat pocity nedokonalosti, frustrace. Oproti tomu muž se umí povznést nad své nedostatky a situaci nebere tak vážně. Ženy mají na dohled určitý ideál, ten je ale odlidšťující a rozhodně neodpovídá skutečnosti. Srovnávání se s ideálem nevede k ničemu jinému než ke zklamání.

Projevuje se to také v přátelskosti

Ženy mají pocit, že jsou neustále srovnávány s ostatními ženami a chtějí v tomto srovnání dopadnout lépe. Proto se mnohem častěji stává, že jsou mezi sebou nepřátelské spíše ženy než muži. Ti jsou obvykle sami se sebou spokojení, a tak se nemusí srovnávat s ostatními. Z tohoto důvodu nemají pocity méněcennosti nebo nedokonalosti.

Zdroj obrázku: Pixabay

Jste perfekcionista?

Pokud se často srovnáváte s jinými (ptáte se, jestli jste dost chytří, dost štíhlí, dost šťastní), pak můžete patřit mezi perfekcionisty. Perfekcionista usiluje o bezchybnost, dokonalý výsledek nebo výkon. Je pro něj obtížné delegovat (přenechávat povinnosti jiným), i kdyby to mělo znamenat více práce pro ně samotné. Zanedbají kvůli tomu klidně své zdraví, vztahy i blahobyt. A tento stav postihuje mnohem častěji ženy než muže. Ženy se totiž snaží být dokonalé v práci i doma. Větší část těchto žen má pocit, že nesplňují své vlastní vysoké standardy.

Zdroj obrázku: Pixabay

Pracovní život

Tyto nejistoty jsou zdokumentovány také v jedné studii z roku 2011. Na pozici manažera se přihlásilo více mužů než žen. Z mužů se přihlásili i ti, jejichž kvalifikace na pozici byla jen padesátiprocentní. Ženy se přihlásily pouze ty, které splňovaly kvalifikační požadavky na 100 %. Zdá se, že touha být dokonalým ovlivňuje myšlení žen od mladého věku: výzkum společnosti Girlguiding UK zjistil, že čtvrtina sedmi až desetiletých dívek cítí potřebu být dokonalá.

Zdroj: https://medium.com/thrive-global/why-many-women-want-to-be-perfect-85a8df41ae04