Oolong Green Tea Teapot Bowl

Překvapivý spouštěč rakoviny: obávané onemocnění může zavinit i oblíbený čaj

Kouření se ve spojení s rakovinou zmiňuje často, zejména u nádorů jícnu patří mezi časté spouštěče, stejně jako alkohol. U tohoto druhu rakoviny, který je osmým nejčastějším a v úmrtích se řadí na šesté místo mezi onkologickými onemocněními, je nebezpečné ještě něco jiného, zdánlivě zcela banálního. Podle nejnovějšího výzkumu hraje totiž roli pití horkých nápojů včetně čaje. Proč je vhodnější počkat, až tekutina vychladne?

Rakovinou jícnu onemocní až půl milionu lidí ročně

Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) je rakovina jícnu diagnostikována asi u půl milionu pacientů na světě ročně, přičemž se předpokládá, že kolem roku 2040 toto číslo vzroste na dvojnásobek vzhledem k vysoké stresové zátěži, nezdravému životnímu stylu a nárůstu obezity. Tento druh onkologického onemocnění postihuje tkáně, které obepínají jícen, přičemž nejčastěji se jedná o spinocelulární karcinom a adenokarcinom. Ke stanovení přesné diagnózy dochází většinou v pozdějších stádiích s horší prognózou přežití.

Nebezpečí v podobě alkoholu a kouření

Jaké faktory vedou ke zvýšení rizika rakoviny jícnu? Roli hraje věk, ve vyšším věku je onemocnění pravděpodobnější, zejména po 50. roce, k tomu častěji postihuje tento typ rakoviny muže, u nichž je čtyřnásobné riziko oproti ženám. Neméně podstatným činitelem, který vědci zmiňují, je kouření. Kuřáci jedné krabičky cigaret denně jsou ohroženi až dvojnásobně oproti nekuřákům. Silným karcinogenem jsou také alkoholické nápoje, které zvyšují pravděpodobnost nádoru úst, krku nebo jícnu až pětinásobně oproti těm, co holdují pouze nealku.

Zdroj obrázku: Freepik

Riziko při obezitě

Mezi další okolnosti, které mohou vést ke vzniku tohoto typu nádoru, patří reflux a obezita. U refluxu se dostává kyselina z žaludku do jícnu, dráždí nebo poškozuje epitel dolního jícnu, tento stav vede k vyvinutí Barrettova jícnu, případně ke vzniku adenokarcinomu. Riziko rakoviny pak obecně zvyšuje nadměrná tělesná hmotnost a obezita, u gastrointestinálních rakovin pak je důvodem konzumace zpracovaných masných výrobků a nízký příjem ovoce a zeleniny.

Konzumace horkých nápojů a vznik rakoviny jícnu

Vědci se kromě zmiňovaných příčin zaměřili též na horké nápoje. První teze o propojení rakoviny jícnu a horkých nápojů pochází dokonce ze 30. let 20. století. Dlouhodobé tepelné poškození sliznice totiž může zapříčinit karcinogenezi. Z toho důvodu se nedoporučuje pít nápoje o teplotě vyšší než 65 °C, které od roku 2016 řadí IARC mezi „pravděpodobné karcinogeny“, což o dva roky později potvrdila také čínská studie sledující konzumenty popíjející velmi horký čaj. Podle odborníků hrozí při pití čaje o teplotě vyšší než 60 °C až o 41 procent vyšší riziko onemocnění, z toho důvodu je vhodné pít nápoje až po vychladnutí.

Zdroj: https://www.mskcc.org/news/burning-issue-truth-about-hot-drinks-and-esophageal-cancer-risk