Open Dishwasher Door Close Up

Symboly na myčkách upozorní na poruchu a pomůžou zvolit správný mycí program

Myčky nádobí se staly nepostradatelným spotřebičem v moderních kuchyních, efektivně zvládají únavný úklid špinavého nádobí. Řada symbolů a ikon zdobících ovládací panel myčky však může být někdy matoucí, takže si pak uživatelé nejsou jisti, jaké funkce a nastavení mají k dispozici. V tomto článku rozluštíme nejběžnější symboly, které se na myčkách nádobí nacházejí, a umožníme vám tak maximálně využít tento základní spotřebič a dosáhnout bezchybných výsledků.

Každá myčka má jiné značení

Každá myčka je vybavena speciálním ovládacím panelem, na kterém najdeme specifické symboly a označení. Většina tlačítek je určena pro mycí programy a zbytek je zodpovědný za různé typy doplňkových funkcí. Je ale třeba si uvědomit, že ovládací prvky nemají univerzální označení. Jinými slovy, každý z výrobců má v tomto ohledu volnost. Z tohoto důvodu byste si před prvním použitím zařízení měli pečlivě přečíst návod. Navzdory tomu jsou si naštěstí ve většině případů symboly velmi podobné.

Existují tři hlavní kategorie

Symboly na většině myček nádobí lze rozdělit do tří kategorií: výstražné symboly, symboly související s mycími programy a doplňkové funkce. První skupinu představuje obvykle červená kontrolka, která se rozsvítí, když zařízení nefunguje správně nebo uživatel udělal chybu.

Ikony zobrazující mycí programy zase označují, který mycí program volíme – například rychlý, ekologický nebo automatický program. Tlačítka s doplňkovými funkcemi pak závisí v největší míře na konkrétním výrobci a pokročilosti zařízení a mohou se proto od sebe značně lišit.

Zdroj obrázku: Freepik

Jak se tedy v symbolech vyznat?

Chybové kódy jsou obvykle tři a znamenají: zavřený ventil přívodu vody (např. symbol kohoutku nebo kapky vody), žádná sůl (např. hvězdičky) a žádný lešticí prostředek (např. ikona s vlnitými šipkami).

Co se týče programových symbolů, bývá jich několik. To zahrnuje ikonu skla (jemný program), hrnce (intenzivní program), talířů (standardní program) nebo symbol hodin (rychlý program). Navíc na myčkách najdeme nápisy eco (ekologický program), express (okamžitý program) nebo auto (automatický režim). Občas se také setkáme s teplotními značkami, které nejčastěji označují mytí při konkrétní teplotě, například 60 stupňů Celsia.

Zdroj: https://inthewash.co.uk/dishwashers/dishwasher-symbols-explained/