I Never Loved So Much Like Now

Vědci stanovili tři druhy ženského orgasmu

Jeden z prvních vědců, který zpopularizoval orgasmus jako takový, byl Sigmund Freud, který tvrdil, že žena může docílit klitorálního nebo vaginálního orgasmu. Tento výrok z roku 1905 uvedli nyní vědci z Univerzity Karlovy v Praze na pravou míru. Orgasmus je totiž jen jeden, byť podle expertů může mít různé podoby. A jaké? Odborníci jim dali názvy, jako jsou vlna, sopka nebo lavina. Od čeho se odvíjejí jejich jména?

Masturbace pod dohledem vědců

Objevná studie vznikla na půdě pražské univerzity na Katedře psychologie a věd o životě na Fakultě humanitních studií pod vedením doktora Jamese G. Pfause. Do vědeckého bádání o ženském potěšení bylo zapojeno 54 žen, které masturbovaly pomocí vibrátoru pojmenovaného Lvice. Díky připojení Bluetooth a senzorů došlo k přenosu dat o síle kontrakcí pánevního dna při orgasmu žen. Pohyby svalů pánevního dna pak určily typ orgasmu.

Zdroj obrázku: Freepik

Vlna, sopka a lavina

Závěry vědci publikovali v časopise Journal of Sexual Medicine, ale sami potvrzují, že vzorek 54 žen je příliš malý na velké závěry a je nutné zkoumání prohloubit. Přesto stanovili tři typy ženského orgasmu:

  • Vlna je definována jako orgasmus, při kterém dochází ke stažení a uvolnění svalů děložního dna.  
  • K lavině dochází při uvolnění napjatých svalů, přináší ve stejný okamžik též vyvrcholení.
  • Sopka symbolizuje výbuch poté, co je pánevní dno napjaté, ale dojde k enormnímu vzrušení a až následně se opětovně svaly uvolní.

Nejčastějším typem vyvrcholení byla vlna (26krát), následovala lavina (17krát) a poslední byla sopka (11krát).

Další výzkum je nutný

K obdobnému závěru dospěla už studie Williama H. ​​Masterse a Virginie E. Johnsonové publikovaná v roce 1966. Podle odborníků je nutné další zkoumání a dlouhodobější analýza, která zohlední i další faktory včetně úrovně potěšení nebo spouštěčů stimulace. Podle profesora Pfause je navíc důležité se zaměřit na zkoumání svalové paměti, kdy vyvrcholení probíhá naučeným způsobem, což poukazuje na dřívější zkušenosti. Svaly jsou vycvičené na konkrétní pohyby a podle toho k orgasmu dochází. Výzkum jako takový se ale týká sebeuspokojování žen, nikoli partnerského pohlavního vzrušování.

Zdroj: https://www.praguemorning.cz/three-types-of-female-orgasm/, https://academic.oup.com/jsm, https://www.refinery29.com/en-gb/types-of-orgasms-science, https://www.npr.org/2013/10/04/228906644/pioneering-masters-of-sex-brought-science-to-the-bedroom