Učení může být zábava

10 zábavných výukových her pro malé školáky

Učení je součástí života, ale pojďme ukázat malým školákům, že i učení může být zábava. Není nutné sedět hodiny nad slabikářem nebo do nekonečna opakovat malou násobilku. Tímto způsobem dětem učení zošklivíte natolik, že o něj ztratí veškerý zájem. A při tom právě po nástupu do školy je dítě velice lačné po nových informacích, poznatcích a zkušenostech. Využijme toho a snažme se je naučit co nejvíce. A zábavně!

Pomocí různých her se dítě vlastně učí od malička. Nejprve jsou to hry na zdokonalování jemné a hrubé motoriky. Postupně přicházejí hry, které dítě naučí poznávat barvy, zvířata, rostliny a všeobecně svět kolem nás. Pro dítě není hra jenom zábavou, ale právě i zdrojem získávání informací. Proč by to mělo s nástupem do školy být jinak? Ano, do školních lavic sice nepatří hračky jako do mateřské školy. Ale chytrá paní učitelka střídá u prvňáčků učení a hraní a my rodiče v tom můžeme doma pokračovat.

10 her, které malé školáky určitě zaujmou

Čte celá rodina

Dobré je budovat u dítěte pozitivní vztah ke knihám již od útlého věku, i když si bude knížky „jen“ prohlížet. O to víc se bude těšit na to, až se naučí ve škole číst. Když ale budete nad svým prvňáčkem stát a nutit ho číst velké množství textu ze slabikáře, určitě ho tím pěkně otrávíte. Zkuste nacvičit čtení jiným způsobem a naučte dítě, že čtení je zábava a knížka je kamarád do každé situace. Udělejte si pohodu, sedněte si na gauč, na polštáře na zem, nebo zalezte do postele a přizvěte i sourozence. Každý zúčastněný si přinese do „pelíšku“ jednu knížku. Potom záleží na vás, zda jednu z knížek vylosujete nebo se na ní dohodnete. Z vybrané knížky budou číst všichni na střídačku. Čtenář začátečník přečte třeba jen pár vět, vystřídá ho starší sourozenec, který zvládne přečíst celou stránku a maminka nebo tatínek budou pokračovat. Je to hezká zábava, která kromě rozvoje čtení upevňuje i rodinné vztahy a vydrží vám řadu let.

Slovní fotbal

Tuto hru zná asi každý – jeden řekne slovo a další na řadě musí říct slovo, které začíná na poslední písmeno nebo slabiku slova, které řekl předchozí hráč. Pravidla hry můžete různě obměňovat, například u dětí, které se učí slovní druhy, můžete zavést pravidlo, že se mohou používat jen podstatná jména (nebo například slovesa).

Kdo víc?

Hra spočívá v tom, že určíte počáteční písmeno, na které budou začínat například zvířata, rostliny nebo města. Děti mohou slova psát nebo říkat na střídačku. Kdo jich bude znát více, vyhrál.

Město, jméno,…

Hra, kterou také budete znát ze svého dětství, ale neuškodí připomenout si pravidla. Každý hráč dostane papír A4, který si rozdělí do 6 sloupců. První sloupec nadepíše „město“, druhý „jméno“, třetí „zvíře“, čtvrtý „rostlina“, pátý „věc“ a šestý „body“. Určitě můžete vymyslet i další, ale pro začátek bude toto stačit. Pak jeden hráč začne v duchu odříkávat abecedu a jiný hráč ho po chvíli zastaví. Písmenko, které si hráč zrovna v duchu odříkával, řekne nahlas. Hráči začnou vypisovat připravený arch a musí použít pouze slova, která začínají na toto písmenko. Například musí na písmenko P vymyslet město, jméno, zvíře, rostlinu a věc. Hráč, který má vše napsané jako první, vykřikne stop a nikdo už nesmí psát. Potom si všichni zkontrolují, co napsali. Za každé správně napsané slovo, získá hráč 10 bodů. Pokud se na nějakém slově shodlo více hráčů, získávají pouze 5 bodů, za nevyplněné slovo je samozřejmě 0 bodů. Bonusem je 15 bodů, které získá ten, kdo vyplní požadované slovo jako jediný. Body se sečtou a napíšou do sloupečku „body“. Na konci hry se sloupeček „body“ sečte a vyhrává hráč s největším počtem bodů.

Spojování čísel

Hra vhodná především pro prvňáčky, kteří se učí znát číselnou řadu. Na internetu můžete najít spoustu obrázků – spojovaček. Na obrázku jsou jen jednotlivé body očíslované od jedničky. Dítě má za úkol čísla spojit ve správném pořadí, protože jedině tak mu vznikne správný obrázek.

Šibenice

Jeden hráč napíše na papír první a počáteční písmeno slova, které má na mysli. Mezi tato písmena udělá čárky podle počtu písmen, která ve slově zbývají. Ostatní hráči střídavě hádají písmenka, která si myslí, že by mohla do slova patřit. Uhodnuté písmenko se zapíše, za neuhodnuté se začne stavět šibenice.

Poznáváme přírodu

Připravte si obrázky rostlin, zvířat nebo listů stromů. Děti mají za úkol poznat, co je na obrázku. Vyhrává ten, kdo získá nejvíce bodů.

Pexeso

Využijte pexeso, které učí děti anglická slovíčka. Uvidíte, že po několika hrách, budou děti znát většinu slovíček, jejichž obrázky se v pexesu vyskytují. Stejným způsobem můžete hrát pexeso s vlajkami států, se zvířaty či rostlinami.

Co je to za zvíře

Myslete si v duchu zvíře a děti mají za úkol uhodnout, které zvíře představujete. Mohou se vás ale ptát jen otázkami, na které lze odpovědět ano nebo ne. Například: Jsi veliké zvíře? Jsi chlupaté zvíře?

Piškvorky

Pamatujete si, jak jste tuto hru hráli tajně ve škole pod lavicí? Stačí čtverečkovaný papír a dvě tužky. Hra je pro dva hráče – jeden z nich si vybere kolečka a druhý křížky. Potom je cílem každého hráče sestavit řadu pěti za sebou jdoucích symbolů (koleček nebo křížků). Soupeř se vás samozřejmě snaží zastavit, tak musíte vymyslet dobrou strategii, aby se vám podařilo vyhrát.