Ingredients Healthy Foods Selection Concept Healthy Food Set Up

Dostatek železa je pro tělo nezbytný. Nejnovější studie přináší zásadní poznatky o jeho významu

Vitamíny a minerály se podílí nejen na správném metabolismu a imunitě, ale také na celkovém fungování organismu. Železo je v tomto případě nezbytné především jako součást hemoglobinu, který na sebe váže kyslík a distribuuje jej do všech důležitých orgánů kardiovaskulárním systémem. A je to právě železo, které se podílí také na správném fungování srdce – podle klinických studií pomáhají zvýšené dávky železa léčit zhoršený zdravotní stav, který nastává u pacientů, již prodělali srdeční selhání.

Nedostatek železa a srdeční choroby

U zdravých lidí může nedostatek železa způsobovat relativně nepříjemné důsledky, mezi které patří především zvýšená únava nebo celkově špatné rozpoložení. U pacientů, kteří prodělali srdeční selhání, je však tento stav nežádoucí, jelikož vede k redukci okysličování krve a často se tak podepisuje na postupném zhoršování stavu pacienta i přesto, že má normální hladinu hemoglobinu. Nízká míra okysličení krve pak způsobuje, že je srdce nuceno pracovat více a rychleji se vyčerpává.

Zdroj obrázku: Freepik

Klinická studie polských vědců

Vědci z Polska provedli klinickou studii, jejímž cílem bylo prozkoumat právě problém zvyšujícího se podílu pacientů po srdečním selhání, u nichž došlo ke zhoršení zdravotního stavu po odeznění příznaků příhody. U vybrané skupiny pacientů byly nejdříve stanoveny hodnoty obsahu železa a saturace krve. Pokud bylo shledáno, že pacienti trpí nedostatkem železa, byly zařazeny do jedné z výzkumných skupin:

  • sledované, jejímž členům bylo podáváno železo,
  • kontrolní, jejíž členové dostávali placebo.

V obou případech byly přípravky pacientům podávány intravenózně. Jednalo se o poměrně rozsáhlou klinickou studii, které se zúčastnili pacienti hospitalizovaní po celém světě (celkový počet účastníků byl 1100) a testování trvalo 4 roky.

Výsledky studie

Dle výstupů provedené studie lze usuzovat, že podávání železa má pro pacienty trpící jeho nedostatkem po srdečním selhání velmi příznivý přínos. U osob ze sledované skupiny došlo k výraznému snížení rizika následné hospitalizace až o více než 30 %.

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com/articles/287228