Female Friends Shopping Home Goods Together

Obchodníci využívají techniky manipulace, kterými přesvědčí zákazníky k nákupu

Jako kupující rádi věříme, že nakupujeme na základě rozumu. Podle psychologů to však není pravda. Nakupování je z velké části o emocích. Prodejci si toho jsou velmi dobře vědomi a používají mnoho technik, nástrojů a strategií, jak přesvědčit zákazníky ke koupi daného produktu nebo služby.

Efekt nedostupnosti

Jednou z nejúčinnějších technik manipulace je vytvoření dojmu nedostupnosti. Jedná se o princip založený na teorii, že lidé si cení věcí, které jsou těžko dostupné. Prodejci toho využívají, když omezují dostupnost produktu anebo poukazují na omezené množství. Pak se často objevuje „Zbývají pouze 3 položky“. To může u zákazníka vyvolat potřebu koupě daného zboží.

Časová ohraničení

Často je také používána taktika časového omezení. Tímto jsou zákazníci donuceni rychle se rozhodnout pro nákup. Je to založeno na fenoménu FOMO (z anglického spojení fear of missing out, tedy strach z toho, že o něco přijdeme). Příkladem mohou být speciální nabídky, které skončí za několik hodin nebo dnů, nebo třeba sezónní výprodeje.

Zdroj obrázku: Freepik

Technika „ano“

Jedná se o nenápadnou techniku manipulace, kdy se prodejce snaží vyvolat řadu malých souhlasů na otázky, které nakonec vedou k výslednému ano pro nákup. Otázky jsou vedeny v duchu, kdy se nás prodejce snaží přivést ke kladným odpovědím.

Využití moci

Prodejci se často odvolávají na odborníky nebo známé osobnosti, aby jimi přesvědčili zákazníky k nákupu. Proto jsou v reklamách na farmaceutické produkty často k vidění lékaři a určitou značku potravin využívá slavný šéfkuchař ve svých pořadech.

Technika zrcadla

Prodávající často napodobují gesta, tón hlasu či slova zákazníka, aby vytvořili vazbu na zákazníka a pocit důvěry. Tato technika je označována jako zrcadlový odraz, má zákazníka přimět k nákupu zvýšením jeho komfortu.

Zdroj: https://ollengroup.com/insights/retail-manipulation-how-retailers-get-you-to-buy-more