Closeup Asian Yellow Legged Hornet Wasp Vespa Velutina

Proti sršňům se lze bránit domácí pastí nebo aromatickými rostlinami

Sršni vzbuzují hrůzu. Nutno dodat, že zcela oprávněnou, protože se jedná o druh blanokřídlého hmyzu, který může pomocí žihadla bodnout do těla toxický jed způsobující otoky a bolest. U citlivých jedinců nebo alergiků může bodnutí vést k anafylaktickému šoku. Pro tyto důvody se lidé sršňů obávají a snaží se je odrazovat od budování hnízd v dosahu jejich obydlí. Metod odstraňování je mnoho, ale sršně lze odradit též velmi snadným a elegantním způsobem, který je navíc zcela ekologický. Pomocí správně zvolených rostlin vysazených na pozemku se tento hmyz totiž této lokalitě vyhne obloukem.

Nebezpečí v žihadle

Sršni vzbuzují hrůzu už jen svým vzhledem, protože se jedná o obrovské exempláře. Některé druhy mohou dorůstat velikosti až pět centimetrů. V Česku žije pouze jeden druh, který nedorůstá do takových rozměrů, přesto je třeba obezřetnosti. Jed v jejich žihadle je toxický, nadto dokážou vystříknout tekutinu i na vzdálenost 40 centimetrů a zasáhnout oči. V takovém případě dochází k podobnému postižení jako po aplikaci pepřového spreje, bolest a slzení odezní asi po 30 minutách. U citlivých jedinců, dětí, alergiků nebo seniorů mohou být ale zdravotní obtíže závažného charakteru, proto je namístě obezřetnost.

Zdroj obrázku: Freepik

Po celou sezónu

Sršni se objevují po celou sezónu, od jara do podzimu, nejaktivnější jsou v průběhu léta, kdy je přitahuje vůně zralého ovoce, například jablek, hrušek nebo hroznového vína. Oblíbené jsou u nich také pryskyřice stromů břízy, vrby nebo šeříků a objevují se též u vodních zdrojů. Právě do těchto míst je vhodné umístit pasti z uříznutých plastových lahví, do kterých se nalije pivo, šťáva nebo limonáda, a odříznutý vršek se nasadí opačným směrem. Past se zavěsí do prostoru.

Muškáty do oken

Sršni jsou citliví na některé pachy, proto je vhodné v domácnosti rozprostřít osvěžovače vzduchu s hřebíčkovým, citrusovým nebo tea tree olejem. Nesnesou ani vůni kávy nebo octa. Na záhonech se vyplatí vysadit česnek, stejným způsobem je odradí některé druhy okrasných rostlin, zejména macešek. A do oken? Parapety se mohou osadit muškáty, jejichž vůně odrazuje nejen sršně, ale také komáry a další druhy dotěrného hmyzu. Mezi jiné přírodní odpuzovače rovněž patří bylinky, jako jsou tymián nebo máta, dále pelyněk a řebříček.

Zdroj: https://www.forbes.com/home-improvement/pest-control/get-rid-of-hornets/